De zorgsector schreeuwt om medewerkers. Dat was al zo voordat corona ons bereikte, maar door het virus worden de tekorten extra duidelijk. En als corona straks bestreden is wachten nieuwe uitdagingen: vergrijzing, ontgroening, een teruglopende beroepsbevolking. De vraag naar extra mensen blijft onverminderd groot.

Van de ruim 39.000 mensen die afgelopen jaar een baan in de zorg aanvaardden waren er meer dan 10.000 afkomstig uit een andere branche. Een baan in de zorgsector biedt veel. Voldoening, het gevoel iets te kunnen betekenen, toekomstperspectief. Regelmatig geldt: wie eenmaal écht een kijkje in de keuken van de zorg heeft genomen, is om. Voorbeelden zat, zoals deze drie mensen, die uit onverwachte hoek kwamen en de zorg sindsdien helemaal omarmen. Zij schoolden zich om of bij.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra