Internist Marcel Levi.

Dit is volgens internist Marcel Levi het gevaar van de Britse coronavariant

Internist Marcel Levi. Beeld: Telegraaf

De verlenging van de lockdown en de instelling van de avondklok in ons land is mede ingegeven door de opmars van de Britse coronavariant die volgens het RIVM en het kabinet zou kunnen leiden tot een derde golf in de ziekenhuizen. Maar hoe gevaarlijk is de Britse variant nu eigenlijk volgens internist Marcel Levi en viroloog Ab Osterhaus?

De befaamde Engelse adviesgroep NERVTAG bekijkt nieuwe opkomende virusbedreigingen en heeft een analyse uitgebracht waarin staat dat de Britse variant B.1.1.7 geassocieerd wordt met een hoger risico op ziekenhuisopname en overlijden aldaar.

Wat houdt de meest recente NERVTAG-analyse in?

„Het is een net rapport en zeer gebalanceerd. De onderzoekers hebben 22 kleine studies bekeken; daarbij komt uit 14 studies dat de kans gemiddeld 1,2 keer hoger is om te overlijden in het ziekenhuis. Dus bij de Britse variant 120 mensen overlijden in het ziekenhuis tegenover 100 bij de gewone variant. Zeven van die onderzoeken gaan over de verhoogde kans op ziekenhuisopname. Het gemiddelde is daar 1,33. Dus bij de Britse variant komen er 133 mensen in het ziekenhuis terecht tegenover 100 van de ’gewone’ variant”, legt internist Levi uit.

Dus: dodelijker en meer ziekenhuisopnames. Dat liegt er niet om toch?

Levi: „Nú moeten we voorzichtig worden. Ook de NERVTAG zegt dat er sprake is van een ’associatie’ met een verhoogd risico op ziekenhuisopname in vergelijking met andere niet-Britse virussen. Een associatie is geen direct verband. Het zijn kleine studies met kleine aantallen uit verschillende klinieken. Bovendien komt er binnenkort een grote studie uit één centrum die géén verhoogde sterfte constateert. Ook een te verschijnen studie in de Lancet wijst die kant niet op.”

Viroloog Osterhaus sluit zich aan bij Levi: „Elk van de gerapporteerde waarnemingen geeft geen voldoende uitsluitsel, vooral vanwege de relatief kleine aantallen. De NERVTAG verwijst ook naar nieuwe data die eraan komen.”

Maar besmettelijker is de Britse variant toch wel?

„Deze mutatie zou zo’n veertig procent besmettelijker zijn. Dus 100 personen besmetten er 140 en die dan 280 enzovoorts. Maar dat is een aanname op modellen. Er zijn ook wetenschappers die erop wijzen dat het niet op waarneming gebaseerd is. Ja, het ging hier heel even heel hard in Engeland, maar wij hadden ook rond Kerst de regels even losgelaten. Inmiddels duiken de besmettingsgetallen met 5 tot 10% per dag naar beneden; we hebben nu al 40% minder besmettingen dan twee weken geleden. Daar komt natuurlijk bij dat we een kwart van de bevolking hebben gevaccineerd”, vat de internist samen.

Niets lijkt dus zeker over de Britse variant, wat kan er wél over gezegd worden?

„Het is mogelijk dat het RIVM de impact van de Britse variant voor Nederland heeft overschat. Dat komt doordat ze zich baseren op modellen en dan kan het mis gaan. Als een mutant besmettelijker is, hoeft dat niet perse te leiden tot meer ziekenhuisopnames of sterfte. Hier in het Verenigd Koninkrijk zien we dat, los van welke coronavariant, de effectiviteit van de behandeling veel beter is na een jaar. Ja, er zijn medicijnen zoals dexamethason die we geven. Maar dat zijn op medicatiegebied nog geen ’golden bullets’. De vooruitgang zit in de ondersteunende behandeling; we zien de complicaties eerder, beademen doen we niet meer invasief, we kunnen beter anticiperen op stollingen in het bloed. In de controlegroepen van coronapatiënten die geen speciale medicijnen krijgen is de sterfte gehalveerd.”

Viroloog Osterhaus vindt het moeilijk te voorspellen of de Britse variant nu de overhand zal krijgen in ons land. Het RIVM schat nu in dat 46% van de besmetting de Britse mutant is, tegen zo’n 50% vorige week. „Toch is het niet onwaarschijnlijk dat de Britse variant gaat overheersen.”

Hoe moeten Nederland en Engeland nu verder gaan?

Levi: „Of Nederland nu wel of niet de Britse variant voor de kiezen krijgt: de landen moeten nog even met de tanden op elkaar doorgaan. Hou de maatregelen vol. In Engeland zitten we nu op het niveau van oktober; de absolute aantallen van besmettingen zijn nog heel hoog. We moeten allemaal niet te vroeg uit de lockdown en zeker niet als nog lang niet iedereen gevaccineerd is. Met strenge regels en vaccinatie kunnen we, een besmettelijkere variant of niet, eronder krijgen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
Coronavirus
menu