Mobiele 5G-straling lijkt voorlopig veilig, maar meer onderzoek is vereist, adviseert het RIVM na nieuw onderzoek in opdracht van Agentschap Telecom. Wat weten we nu over de risico's van 5G?

Wat is 5G?

5G mobiel internet is de opvolger van de bestaande 4G-netwerken en maakt het downloaden van supergrote bestanden of live televisie kijken in hoge resolutie een peulenschil. Waar 4G snelheden van 100 megabit per seconde aankan, haalt 5G snelheden tot honderd keer zo veel.

Minstens zo belangrijk is dat 5G vertraging in de mobiele communicatie grotendeels wegneemt. Een chirurg kan vanuit de VS op afstand via een robot opereren. Zelfrijdende auto's reageren in één tot twee milliseconde op een voetganger. Dat is honderden keren sneller dan een menselijke chauffeur ooit het rempedaal kan indrukken.

Wat betekent 5G voor het aantal mobiele masten?

Dat worden er duizenden meer. Ons land telt momenteel circa 46.000 zendmasten, blijkt uit het register van het Antennebureau. Agentschap Telecom denkt dat voor een dekkend 5G-net zeker 10 procent meer masten vereist zijn. Dat zijn dus een kleine vijfduizend masten. De pijlsnelle groei van het aantal masten, waaraan het kabinet ruim baan wil geven, leidt bij veel burgers tot bezorgdheid.

Een vijfde van de Nederlanders maakt zich wel eens zorgen over de invloed van elektromagnetische straling op de gezondheid, bleek in 2016 uit een peiling van Kantar onder 750 mensen. 3 procent zegt concrete lichamelijke gevolgen van straling te ondervinden. Volgens de patiëntenvereniging Stichting EHS (Elektro Hyper Sensitiviteit) betekent dit dat mogelijk tot 500.000 Nederlanders last hebben of ziek worden. Een groep van duizend demonstreerde medio september tegen 5G. En in de Tweede Kamer pleitte GroenLinks in het voorjaar van 2019 voor extra onderzoek.

Hoe gevaarlijk is mobiele straling?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar elektromagnetische straling. De wetenschappelijke consensus luidt tot nu toe steeds dat mobiele straling ongevaarlijk voor de gezondheid is. Deze dringt maar mondjesmaat het lichaam binnen, te kort om voor schade te zorgen. ,,We worden voortdurend omringd door elektromagnetische straling, variërend van televisie- en radiosignalen tot wifi en 4G”, relativeerde hoogleraar antennetechnologie Bart Smolders de zorgen recent nog tegen deze krant. ,,Maar de straling komt ook uit natuurlijk bronnen zoals zonlicht. De intensiteit daarvan is vele malen hoger.” 

Tegelijk zijn er wel degelijk bonafide wetenschappers die zich zorgen maken over de uitrol van 5G en voor meer onderzoek pleiten.

Verschilt 5G-straling van 4G-straling?

2G, 3G, 4G of 5G: de straling is hetzelfde. Wat wel verschilt, is de wijze waarop mobiele signalen worden uitgezonden. Een deel van de 5G-masten bundelt mobiele straling, richt deze op individuele gebruikers en kan hen zelfs volgen. Zo vergroten dergelijke Massive Mimo-antennes de hoeveelheid mobiele straling, hoewel de duur beperkt is en er in de directe omgeving juist minder elektromagnetische velden zijn.

Ander verschil is dat 5G meer van hoge radiofrequenties gebruik maakt. Die dringen juist minder ver het lichaam binnen dan 3G- of 4G-straling. Tegelijk zorgt dat er juist voor dat veel meer masten nodig zijn om dezelfde goede dekking te garanderen.

Dus 5G is veilig?

Hoewel niet bewezen is dat 5G schadelijk is, is omgekeerd ook niet onbetwistbaar bewezen dat het 100 procent veilig is. De eerste 5G-proefmetingen laten volgens het RIVM weliswaar zien dat straling onder de Europese maximumnormen blijven, tegelijk blijft onzeker aan hoeveel straling Nederlanders straks in de praktijk worden blootgesteld.

Zeker als het aantal masten nog groter blijkt dan nu voorzien. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu neemt de zorgen serieus en adviseert actief de vinger aan de pols te houden. Dit jaar organiseert waakhond Agentschap Telecom de eerste 5G-frequentieveiling. Meer onderzoek is raadzaam als KPN, T-Mobile en Vodafone hun 5G-netten straks uitrollen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra