Jongeren krijgen steeds vaker celstraf, gevangenissen onder druk

Roep om snel meer personeel in gevangenis ANP

Jongeren die voor de rechter moeten verschijnen, krijgen steeds vaker een celstraf opgelegd. Ook zitten ze langer vast, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Jeugdgevangenissen raken hierdoor steeds voller en zijn op sommige momenten zelfs overbezet.

Minderjarigen die door de rechter schuldig worden bevonden, krijgen in bijna 25 procent van de gevallen een celstraf opgelegd, blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. In 2015 was dat nog in slechts 13 procent van die zaken het geval.

Daar komt bij dat de verblijfsduur in de jeugdgevangenis toeneemt, blijkt uit cijfers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Waar deze jongeren in 2018 gemiddeld nog 50 dagen in de gevangenis doorbrachten, waren dat in 2020 gemiddeld 86 dagen.

Dit, in combinatie met de grote instroom van jongeren, leidt tot toenemende zorgen bij de Inspectie Justitie en Veiligheid. „Het zorgt voor een enorme plaatsingsdruk op de capaciteit van de jeugdinstellingen”, stelt de toezichthouder. „Hierdoor zien we problemen wanneer er piekbelasting is, bijvoorbeeld als er op een dag een groep jongeren geplaatst moet worden.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra