Met spanning wacht menig werknemer op eind januari: hoeveel zal er worden overgemaakt? Voor vrijwel elke werknemer zullen er een paar tientjes per maand extra in zitten. Maar vooral werknemers in de bouw mogen zich verheugen.

Salarisverwerker ADP Nederland rekende alle loonstrookjes door. Want niet alleen belastingwijzigingen, ook de pensioenpremie heeft invloed op het nettoloon.

Bouwvakkers

Wie in de bouw werkt, betaalt vanaf 1 januari 2021 geen premie meer voor een aanvullende pensioenregeling.

Dat gaat behoorlijk schelen: wie minimumloon verdient (€1555 per vier weken) houdt €60 meer over, wie op modaal zit (€2600 per vier weken) heeft €94 meer te besteden en bij twee keer modaal (€5200 per vier weken) blijft er zelfs €119 meer nettoloon over. De anderhalfmodaalverdieners (€3900) krijgen er het meest bij: zo’n €125.

In de bouwsector is het vrij gebruikelijk om per vier weken salaris te krijgen.

Jan Modaal

Voor een gemiddelde medewerker is de plus iets kleiner. Wie minimumloon verdient (€1685 per maand) houdt €30 meer over. Jan Modaal (€2816 bruto) krijgt €45 meer, en wie op twee keer modaal zit (€5633) krijgt €50 meer. In de sectoren Metaal en Techniek en Transport is dit ongeveer hetzelfde.

Voor ambtenaren is de plus iets kleiner, doordat de pensioenpremie hoger wordt. Wie op het minimum zit, krijgt er €28 bij, modaal €38 en twee keer modaal €39.

Ook in de sector Zorg en Welzijn is de plus iets minder groot dan gemiddeld: van het minimumloon blijft €27 meer over, van modaal €33 en van twee keer modaal €27,50. Dit komt door een 1,5 procentpunt hogere pensioenpremie.

Gepensioneerden

Gepensioneerden houden dit jaar iets minder over van hun aanvullend pensioen. Dat komt doordat de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet omhoog gaat, en gepensioneerden betalen deze premie in tegenstelling tot werkenden zelf. Dat scheelt niet heel veel: van een aanvullend pensioen blijft tussen de €0,25 en €1,30 per maand minder over.

Dit wordt gecompenseerd door een hogere AOW: Alleenstaanden krijgen zo’n €17 meer, gehuwden ieder €10, blijkt uit de doorrekening van ADP.

Anderhalf modaal verliest

De salarisverwerker keek ook naar de ontwikkeling over de laatste zes jaar. Alle werkenden zijn er netto ieder jaar wel op vooruit gegaan. Wie anderhalf modaal verdient, kreeg er in deze periode het minst bij, dit jaar wordt dat enigszins gecompenseerd. In de alle onderzochte sectoren krijgen zij de grootste nettoplus.

Werkenden met een wat lager salaris (€19.000 - €35.000 bruto op jaarbasis) gingen er in deze periode het meest op vooruit, vooral doordat de arbeidskorting en de algemene heffingskorting omhoog gingen.

Aanvullend pensioen

Wat er netto overblijft van een aanvullend pensioen, is in de periode tussen 2015 en 2021 juist met gemiddeld 2% gedaald. Alleen wie meer dan €2500 bruto als aanvullend pensioen heeft, ging erop vooruit.

Deze daling werd wel steeds gecompenseerd door een hogere AOW.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
Economie