Opinie: Geen windmolens, maar zonneasfalt

Er hoeft niet langer meer gebakkeleid te worden over windmolens. Er is een veel aantrekkelijker alternatieve groene energieopwekking: zonneasfalt.

Dat er wat moet gebeuren in de wereld om de CO2-uitstoot tegen te gaan, staat vast. Ook dat er boven alle tegenstellingen tussen mensen als het bijvoorbeeld gaat over wel of geen windmolens, een bevoegde bestuurslaag moet zijn die beslissingen moet willen en durven nemen. Het is in dit verband betreurenswaardig dat statenleden van Friesland, die beslissingsbevoegdheid hebben, veelal onvoldoende kennis van zaken blijken te hebben op dit terrein. Geldt dit ook voor andere sociaaleconomische en maatschappelijke domeinen?

Onverenigbare standpunten

Verschil van inzicht, met of zonder voldoende kennis van zaken, kan leiden tot soms onverenigbare standpunten. Dat geldt niet alleen bij zaken die gaan over duurzaamheid of groene energie, dit geldt bijna altijd als het om meningsverschillen gaat. Oud-premier Jan Peter Balkenende (CDA) sprak op een bepaald moment de historische woorden: ,,Met de kennis van nu hadden we het toen anders moeten aanpakken!”

Deze gevleugelde uitspraak wil ik koppelen aan de behoefte aan duurzame en groene energie die toereikend is of moet worden voor alle huishoudens, het bedrijfsleven, steden en dorpen, etc. Iedereen wil er graag zeker van zijn dat de lamp licht blijft geven, dat warmte gegarandeerd is en blijft, dat de was- en keukenmachines hun werk kunnen blijven doen - noem het allemaal maar op.

Zonder innovatieve manieren van energieopwekking redden we het als wereld niet om bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 zodanig te beperken, dat we het mensdom op aarde kunnen vrijwaren van zijn uiteindelijke ondergang. Een zwaar aangezette zin, ik weet het - ik schijf het bewust. Immers, de aarde zelf blijft wel bestaan als het misgaat door te veel CO2-uitstoot, te weinig zuurstof en onvoldoende voedsel voor zeven miljard of nog veel meer nietige aardbewoners. Het is in dat geval de mens die verdwijnt. De aarde blijft in een nieuwe gedaante wel rondtollen door het heelal.

Het is aan politici om met voldoende kennis en inzicht besluiten te nemen over energiebesparing, alternatieve energie opgewekt door windmolens, zonnecellen, warmtebronnen, uit rioolslib, mest of blauwe energie (door zoet en zout water met elkaar in contact te brengen), watervalenergie en noem maar op. Wereldwijd zijn vindingrijke onderzoekers druk aan het werk om alternatieve energiebronnen te vinden, te onderzoeken en te innoveren.

Zonnecellen

In deze beschouwing wil ik de nadruk leggen op het evolutionair toepassen van zonnecellen, waardoor er meer energie opgewekt kan worden dan nu mogelijk is door zonnepanelen op daken of in de in aantocht zijnde zonnecelgraslanden. Enige tijd geleden las ik dat gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland een fietspad wilde aanleggen, gemaakt van zonne-celasfalt. In 2014 publiceerde ik een artikel met daarin de vermelding dat in de Verenigde Staten zonnecelwegen op grote schaal al worden toegepast: Solar Roadways. Ik stelde toen voor om de Centrale As aan te leggen met zonneasfalt. Ik kreeg geen enkele reactie.

Vergelijk het enthousiasme van Post. In 2014 zei zij: ,,Stel je eens voor dat onze wegen energie kunnen leveren aan huizen, lantaarnpalen en verkeerslichten. En dat ze zelfs voertuigen die er overheen rijden van stroom kunnen voorzien. Dit toekomstperspectief komt binnenkort een stukje dichterbij. De provincie legt namelijk in november een fietspad aan met een wegdek van zonnepanelen.’’ En dat is ook gebeurd, het zonnefietspad in Krommenie is inmiddels een feit.

Ik heb al eerder een lans gebroken om veel meer te doen met zonnepanelen. Bijvoorbeeld op de vangrails langs en tussen vierbaanswegen. Nu het ook mogelijk is om asfalt te voorzien van aan elkaar geschakelde zonnepanelen, zijn de mogelijkheden om alternatieve energieopwekking te koppelen aan infrastructuur bijna oneindig.

Bestuurders slaan met dit zonneasfalt heel veel vliegen in één klap en we zijn af van het gezeur over windmolens. Ons platteland, onze kustlijnen, onze Afsluitdijk en onze andere dijken worden gevrijwaard van horizonvervuilende molens.

En ja, die paar winstmolennajagers hebben dan het nakijken. Het is niet anders. Sorry.

Frans Kuipers uit Surhuisterveen is voormalig CDA-statenlid van de provincie Friesland.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.