Raad van Europa: ‘Te harde aanpak jihadist’

De maatregelen die Nederland denkt te kunnen nemen tegen terrorisme, zijn in strijd met internationale verdragen zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Voorstellen

De Raad van Europa schrijft dit in een brief aan het kabinet. De Raad van Europa heeft kritiek op twee wetsvoorstellen die eerder dit jaar door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Beide wetsvoorstellen moeten overigens nog wel door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Het eerste voorstel regelt dat bij mensen die worden verdacht van betrokkenheid bij een terroristische organisatie een meldplicht, gebiedsverbod of contactverbod mag worden opgelegd. Dit kan gaan om iemand die contact heeft met een jihadist of iemand die verdacht veel belangstelling heeft voor een plek die mogelijk doelwit is van een aanslag. De Europese raad vindt dat veel te ver gaan.

Het tweede voorstel waar de Raad van Europa moeite mee heeft is het voornemen om het Nederlanderschap af te pakken van jihadisten die in het buitenland meevechten met een terroristische organisatie. De minister kan die straf straks opleggen zonder tussenkomst van de rechter om te voorkomen dat een terrorist terugkeert. Volgens de raad treft dit voorstel vooral mensen die ook een Turks of Marokkaans paspoort hebben doordat de maatregel niet geldt voor mensen met alleen een Nederlandse pas. Dat is discriminatie, vindt de raad.

Overlegorgaan

De Raad van Europa is een overlegorgaan van 47 landen – behalve de lidstaten van de Europese Unie onder meer ook Rusland en Turkije – dat is opgericht om democratie en mensenrechten te bevorderen.

Alle 47 lidstaten hebben het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) getekend. Burgers kunnen met een beroep op het EVRM naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stappen. Het Hof oordeelde onlangs dat Nederland veroordeelden geen levenslange gevangenisstraf meer mag opleggen zonder kans op vrijlating. Reden waarom het kabinet nu de wetgeving aanpast.

Reacties

De Tweede Kamer vindt de brandbrief van de Raad van Europa geen reden terug te komen op haar besluit. De partijen die destijds instemden met de tijdelijke maatregelen, staan daar nog steeds achter. ,,Al die argumenten die de raad aandraagt, hebben wij ook afgewogen”, zegt Madeleine van Toorenburg van oppositiepartij CDA. ,,De reden dat we niet het paspoort van elke terrorist afpakken, is juist omdat we ons willen houden aan internationale verdragen: mensen mogen niet stateloos worden", meent het Kamerlid.

De partijen die juist tegen de maatregelen stemden, zien hun gelijk bevestigd. ,,Dit is heftige kritiek”, zegt Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP). ,,Het gaat om verregaande maatregelen voor individuen zonder dat er straks een rechter aan te pas komt."

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.