Uit de archieven van Dr. Denker

Elk jaar wordt Dr. Denker eerst getest door een select gezelschap. Rechts lid van het testpanel Roelof Hoekman (oud-chef bijlagenredactie), links Janneke de Jonge, die elk jaar de plaatjes tekent. De handen en de bril zijn van Dr. Denker zelf. Foto: DvhN

De allereerste Kerstpuzzel van Dr. Denker verscheen in 1980. In zwart-wit en met - vergeleken met nu - heel eenvoudige met de hand getekende plaatjes.

De puzzel verscheen toen alleen nog in het Nieuwsblad van het Noorden. Toen die krant in 2002 fuseerde tot Dagblad van het Noorden, kwam de rebuspuzzel ook beschikbaar voor de puzzelaars die vroeger Drentse Courant en Groninger Dagblad lazen.

Sinds 2013 verschijnt de Dr. Denker Kerstpuzzel ook in de Leeuwarder Courant (Lees verder onder de puzzel).

Aan spelbedervers hebben Dr. Denker en zijn fans een ontzettende hekel. De komst van internet en social media maken het er wat dat betreft niet gemakkelijker op.

Puzzelaars kunnen nu woorden googelen en oplossingen met elkaar delen. Vooral dat laatste vindt de Dr. onuitstaanbaar. Herhaaldelijk deed hij - zoals in onderstaand artikel uit 2014 - oproepen om vooral geen oplossingen bekend te maken. (Lees verder onder het artikel).

loading

Gelukkig zijn er getuige de Rarekiek ook nog jongeren die net zo'n hekel aan spelbrekers hebben als hij.

menu