Waarom beginnen de basisscholen vandaag een uur later?

ANP

Lagere scholen – tegenwoordig primair onderwijs (PO) genoemd – in het Noorden doen dinsdag mee aan de prikactie voor minder werkdruk en meer salaris.

Wat willen de meesters en juffen?

Leerkrachten op de basisschool verdienen gemiddeld 20 procent minder dan hun collega's in het voortgezet onderwijs (VO). Ze willen dat het salaris hetzelfde wordt. De leerkrachten komen daarom in actie en beginnen dinsdag een uur later met lesgeven.

Het verschil in beloning tussen primair en voortgezet onderwijs bedraagt bij het startsalaris al 7 procent. In de loop van de carrière wordt het verschil alleen maar groter. Het maximum-maandsalaris in het PO is ruim 3800 euro bruto, in het VO is dat ruim 4600 euro.

Gaat het alleen om geld?

Nee, de leerkrachten vinden de werkdruk ook veel te hoog. Ze hebben er de laatste jaren steeds meer taken bij gekregen. Ook is het aantal klassen met meer dan dertig kinderen de laatste jaren explosief gestegen.

Over drie jaar dreigt een tekort van 3000 leerkrachten. Als er niets gebeurt kan dat in 2015 oplopen tot 10.000. Er gaan leerkrachten met pensioen en er gaan minder studenten naar de Pabo.

Waarom maar een uurtje geen les?

Het is nadrukkelijk geen staking, maar een prikactie. De leerkrachten zijn wel op school aanwezig. Ze vangen alleen van half negen tot half tien geen kinderen op.

De leerkrachten willen een speldenprik uitdelen en een signaal afgeven naar de politiek in Den Haag. Ze willen dat de onderhandelaars voor een nieuw kabinet rekening houden met hun wensen en meer geld vrijmaken voor het basisonderwijs. Wanneer de leerkrachten hun zin niet krijgen bestaat de kans dat er binnenkort langer wordt gestaakt.

Er is ook een petitie op pofront.nl die inmiddels 280.000 keer is ondertekend.

Doen alle scholen in Groningen en Drenthe mee?

Volgens de organiserende onderwijsbond AOb, de PO-raad en PO in Actie doen in Drenthe en Groningen eigenlijk alle scholen mee. Alleen scholen in Zuidlaren hadden nog aarzelingen.

Wie vangt de kinderen op?

Over wat er dat eerste uur met de kinderen gedaan wordt, zijn per school verschillende afspraken gemaakt. Zo zijn er scholen waar ouders en de ouderraad inspringen. Vrijwilligers vangen dan de kinderen op.

Soms zijn er ook andere afspraken gemaakt over opvang van kinderen tijdens dat eerste uur. Op andere scholen is afgesproken dat de kinderen nog een uurtje thuis blijven. De leerkrachten zijn dat eerste uur met elkaar in vergadering. Er zijn ook scholen waar ze op het schoolplein met ouders en misschien ook leerlingen in gesprek gaan over de actie en de redenen daarachter.

menu