We klagen en zeuren, toch vinden Nederlanders zichzelf gelukkig

Foto: Pixabay

We zijn in Nederland onverminderd blij met ons leven. Bijna negentig procent van de Nederlanders van vijftien jaar en ouder stelt gelukkig te zijn. Het grootste geluk is te vinden bij gezonde mensen met een partner, een goed inkomen en vertrouwen in de medemens en instanties. Mensen met een niet-westerse achtergrond zijn iets minder gelukkig.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De voor Nederland gunstige cijfers zijn al jaren stabiel.

Het geluksgevoel wordt breed gedeeld, er zitten geen hele grote verschillen in het aandeel gelukkigen tussen vrouwen, mannen en de verschillende leeftijdscategorieën. In de leeftijdscategorie 75 jaar en ouder is het aandeel ‘ongelukkig’ het hoogst, zestien procent.

Het gelukkigst is de groep Nederlanders van 65 tot 75 jaar. De achtergrond van mensen speelt ook een rol, mensen met een Nederlandse achtergrond zijn iets vaker gelukkig (90 procent) dan mensen met een niet-westerse migratieachtergrond (81 procent).

Alles draait om gezondheid en liefde

Het mag geen verbazing wekken, maar gezondheid, inkomen en liefde spelen een grote rol in het geluksgevoel. Hoogopgeleiden, mensen met een goede gezondheid en een partner geven vaker aan zichzelf een gelukkig mens te vinden.

Zo geeft 92 procent van de stelletjes aan gelukkig te zijn, voor de singles ligt dit percentage op 80 procent.  Van de mensen met een lage opleiding geeft 15 procent aan ongelukkig te zijn, in de groep met een hoge opleiding is dat slechts 7,2 procent.

Investeren in vrienden loont

Het onderzoek laat bepaald geen verrassende resultaten zien. Zo blijkt dat het loont om te investeren in een vriendengroep. Van de Nederlanders die stellen dagelijks contact te hebben met vrienden, is 90 procent gelukkig. Bij mensen die zelden tot nooit contact hebben met vrienden blijft de teller steken op een magere 65 procent.

Geluk zit niet alleen in anderen, het helpt volgens de onderzoekers ook om een beetje positieve persoonlijkheid te hebben. Mensen die zichzelf omschrijven als onbaatzuchtig, eerlijk en zorgvuldig blijken zichzelf ook gelukkiger te voelen dan mensen die over wat minder van deze lovenswaardige kenmerken kunnen beschikken. 

In het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds 2012 wordt jaarlijks een aselecte steekproef van ongeveer 11.000 personen getrokken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra