Zorgautoriteit: 'Corona leidt tot kwart minder operaties in de Nederlandse ziekenhuizen'

Coronapatiënten zorgen voor enorme druk op Nederlandse ziekenhuizen. Foto: ANP

Nederlandse ziekenhuizen kunnen vanwege de behandeling van coronapatiënten op dit moment ruim een kwart minder operaties uitvoeren dan zij onder normale omstandigheden doen.

Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend gemaakt.

In sommige regio’s, in Zuid-Holland, Twente en een deel van de Achterhoek, is ruim een derde van de operatiecapaciteit afgeschaald. In vier regio’s geeft de helft van de ziekenhuizen aan dat zij niet meer in staat zijn om de minder urgente planbare zorg te leveren. Het gaat om Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en een deel van de Achterhoek. "In de overige regio’s geven de meeste ziekenhuizen aan dat deze nog wel deels beschikbaar is", aldus de NZa.

Nog wel voldoende acute zorg

Volgens de Zorgautoriteit is de acute en semi-acute zorg landelijk nog wel voldoende toegankelijk. "Ook de kritisch planbare zorg - de zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om blijvende gezondheidsschade en verloren levensjaren te voorkomen - is in alle regio’s nog beschikbaar", stelt de Zorgautoriteit. Wel geven sommige ziekenhuizen aan daar nog maar deels plek voor te hebben.

Samenwerking

"In alle regio’s is de druk op de zorg zo hoog dat bijzondere maatregelen en accentverlegging nodig zijn om de kwaliteit van zorg overeind te houden. De ziekenhuizen geven evenwel aan dat de kwaliteit van zorg op dit moment niet in gevaar komt", aldus de NZa. De capaciteitsproblemen onderstrepen volgens de autoriteit het belang van samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de regio.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
Coronavirus