‘Illegale’ bed-bad-brood nu rijksproef met subsidie

In het slaapschip in het Eemskanaal is plaats voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Foto: Kees van de Veen

Het ministerie van justitie dreigde nog niet zo lang geleden met een verbod voor de bed-bad-broodopvang in Groningen. Maar nu liggen miljoenen euro’s klaar.

De gemeente Groningen geeft binnenkort officieel het groene licht voor deelname aan een driejarige proef met zogeheten landelijke vreemdelingenvoorzieningen (lvv). Dit is het resultaat van een akkoord dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) donderdag met staatssecretaris Mark Harbers (VVD) van Asielzaken sloot. Het resultaat? De bed-bad-broodopvang met driehonderd asielzoekers in Groningen wordt in één klap van ‘illegaal’ een door het Rijk gefinancierd project.

Nieuwbouw of blijft de slaapboot?

De proef start in januari, maar voorlopig is het nog onbekend hoe de opvang aan de Helsinkiweg er uit komt te zien, dan wel dat deze wordt verplaatst. De huidige bed-bad-brood bestaat uit het voormalige hotel, de slaapboot in het Eemskanaal en tien woningen in de stad Groningen. ,,Het is niet uitgesloten dat op termijn alles wordt gecentraliseerd’’, zegt directeur John van Tilborg van vluchtelingenorganisatie Inlia die de noodopvang begeleidt. ,,Maar alle opties zijn nog open.’’

De opvang werd lange tijd niet door het ministerie erkend. Uitgeprocedeerde asielzoekers moesten zo snel mogelijk terug naar eigen land en dat is een verantwoordelijkheid voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) , het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Maar in de prakijk komen asielzoekers nogal eens op straat terecht. Het betreft zowel uitgeprocedeerde asielzoekers waarvan het land van herkomst niet meewerkt aan de terugkeer als vluchtelingen die hun procedure niet in een asielzoekerscentrum mogen afwachten.

Gemeente betaalde acht miljoen voor openhouden noodopvang

De gemeente betaalde de opvang vanaf 2017 uit eigen zak nadat overleg tussen gemeenten met toenmalig VVD-secretaris Klaas Dijkhoff over de komst van lvv’s stukliep. De opvang kostte ongeveer acht miljoen euro. ,,Er is voor andere gemeenten die zelf voor een noodopvang betaalden in totaal twaalf miljoen euro beschikbaar, dus we krijgen niet het hele bedrag terug’’, zegt wethouder Ton Schroor (D66).

Hij is tevreden met het bereikte akkoord. ,,We krijgen drie jaar lang 50 euro per asielzoeker per dag. Het is mijn inschatting dat dit genoeg is.’’

Niet alleen Groningen, maar ook Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven doen aan de proef mee. Wanneer blijkt dat door de LVV meer dakloze asielzoekers het land verlaten, dan komen er drie andere opvanglocaties bij. Dit zijn naar verluidt Den Haag, Enschede en de regio Arnhem/Nijmegen.

menu