De gemeenteraad van Midden-Groningen heeft donderdagavond in overgrote meerderheid het vertrouwen opgezegd in VVD-wethouder Jaap Borg. De VVD is daarop uit het college gestapt.

PvdA, SP, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks en Leefbaar Midden-Groningen hadden weinig woorden nodig om zich achter het collegevoorstel te scharen:  het vertrouwen opzeggen in Jaap Borg.

,,Ik ken de heer Borg als een plezierig mens’’, aldus Thea van der Veen (PvdA), ,,maar als bestuurder is hij niet integer genoeg.’’

Actief informeren

Borg wordt verweten een recreatiebungalow op De Leine in strijd met het gemeentebeleid permanent te verhuren en dat voor het college verzwegen te hebben. ,,Een wethouder hoort zijn collega’s actief te informeren’’, aldus José van Schie (PvdA). ,,Dat dit niet is gebeurd, is zeer ernstig.’’

Daarop zegde het college het vertrouwen dinsdagmorgen in Jaap Borg op en vroeg hem op te stappen. Borg weigerde dat. ,,Er werd gesuggereerd dat ik de eer aan mijzelf moest houden: Jaap verzin een mooi verhaal en treed af.’’

Borg zegt dat hij wethouder is voor de hele raad en dat de raad zich dus over de vertrouwenskwestie moet uitspreken. Dat gebeurde donderdagavond.

Verwijt college vooringenomenheid

Daaraan voorafgaand kreeg Jaap Borg het woord. Hij verwijt het college vooringenomenheid. Toen hij maandag op gesprek moest bij burgemeester Adriaan Hoogendoorn en gemeentesecretaris Henk Mulder, trapte de eerste af met de zin: ‘dit zal best een moeilijk gesprek worden’.

Hoogendoorn zegt dit gesprek uit zorgvuldigheid te hebben gepland. ,,Wij wilden met de heer Borg delen wat wij hadden ontdekt en hem daar niet dinsdagmorgen in het college mee confronteren.’’

Jaarlijkse WOZ-aanslag

Volgens Borg is het algemeen bekend dat hij twee vakantiebungalows op De Leine bezit. In één daarvan woont hij (legaal) zelf met zijn partner, de andere wordt verhuurd.

,,De gemeente stuurt mij nota bene elk jaar een WOZ-aanslag voor beide bungalows’’, verdedigde Borg zich. ,,Dus hoezo niet weten dat ik twee huisjes op het park bezit? Dat staat gewoon overal geregistreerd. Ik hoef toch niet te zeggen wat algemeen bekend mag worden verondersteld? Ik heb maximale transparantie betracht.’’

Van geen kwaad bewust

Borg zei zich van geen kwaad bewust te zijn. ,,En ik zou graag mijn periode als wethouder afmaken. Daarom zit ik hier.’’ Maar zijn periode als wethouder afmaken was Borg niet gegeven. De VVD-fractie bleef sterk achter ‘hun’ wethouder staan en stapte uit het college.

Na tweeënhalf uur debat merkt een emotionele Jaap Borg op dat hij, gehoord de beraadslagingen in de raad, in het belang van de inwoners van Midden-Groningen met onmiddellijke ingang zijn ontslag indiende.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen