‘Natuurbeschermingswet niets waard bij ringweg Groningen’

De bouw van de zuidelijke ringweg Groningen is een flinke stap dichterbij gekomen nu de Raad van State de kap van 391 bomen in het vleermuisgebied toestaat.

Een negatieve uitspraak had de start van de bouw flink kunnen vertragen en daarom werd er met spanning naar uitgekeken. Voorzitter Fleur Gräper van projectorganisatie Aanpak Ring Zuid reageerde verheugd: We kunnen verder.

Volgens Gräper, tevens D66-gedeputeerde in Groningen, resteren nu nog twee juridische procedures: een ontheffingsvergunning voor de Julianavijver en een bouwvergunning voor de tijdelijke weg. Het is nog niet bekend of dat opnieuw bezwaren oplevert. Het kwaad is immers al geschied.

Als vleermuizen wakker worden is hun voedsel weg

,,We beraden ons’’, zegt Erik de Waal van de Natuur en Milieufederatie Groningen. Hij spreekt van een heel vervelende uitspraak. ,,Als de vleermuizen na hun winterslaap wakker worden, is een deel van het gebied waar ze hun voedsel vandaan halen, definitief verdwenen. We verwachten dat de populatie een flinke klap krijgt en moeizaam weer op sterkte komt, als dat al lukt. Het zijn geen muizen die zich snel voortplanten. Vleermuizen zijn pas na een paar jaar geslachtsrijp en krijgen maar één jong per jaar.’’

De Waal vindt dat Rijkswaterstaat, provincie en gemeente veel te laat zijn met compenserende maatregelen. ,,Dat had veel eerder gekund want er wordt al heel lang over de weg gepraat.’’

Volgens De Waal is een goede verbinding met foerageergebieden nog wel mogelijk. ,,Je kunt tijdens de bouw ook rekening houden met beschermde natuur door zo min mogelijk verlichting te gebruiken en niet in de schemering en in het donker te werken, als vleermuizen vliegen.’’

Inhoudelijke bezwaren doen er niet toe

De Raad van State heeft alleen naar de formele procedure gekeken en inhoudelijke bezwaren genegeerd, zegt hij. Ook het onderzoek dat de provincie liet uitvoeren en gehakt maakte van de gemeentelijke rapporten, kwam niet ter sprake. ,,Dat was net te laat klaar.’’

Teddy Dolstra, penningmeester van de Vleermuiswerkgroep die de rechtszaak met de Milieufederatie opzette, noemt het triest dat het zo ver moest komen en heeft dezelfde kwalificatie voor de uitspraak. ,,Dit laat zien wat de nieuwe natuurbeschermingswet waard is voor de natuur. Heel weinig in dit geval’’

Dolstra is bang dat het moeilijk wordt om goede verbindingen te maken. ,,De afstanden tussen de leefgebieden ten noorden en foerageergebieden ten zuiden van de ringweg zijn behoorlijk groot em vleermuizen kunnen geen omleidingsbordjes lezen. De uitspraak dat foerageergebieden, vliegroutes, voortplantingsplaatsen en rustplekken voldoende beschermd zijn, is behoorlijk optimistisch.’’

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.