‘Provincie gaf te snel op met windpark'

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) heeft van de voltallige oppositie in Provinciale Staten een tik op de vingers gekregen. Homan zou te weinig gedaan hebben om met gemeenten alternatieven te presenteren voor de locatie windpark N33.

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) heeft van de voltallige oppositie in Provinciale Staten een tik op de vingers gekregen. Homan zou te weinig gedaan hebben om met gemeenten alternatieven te presenteren voor de locatie windpark N33.

Treurnis

Het verzet tegen het windmolenplan bij Meeden is groot. Ook bij Veendam groeit de onvrede. Bij het zoeken naar oplossingen voor de problemen gooide het college onlangs de handdoek in de ring. Dat kwam Gedeputeerde Staten gisteren op een motie van treurnis te staan van de oppositie (VVD, PvdA, PVV, Groninger Belang, PvdD en PvhN).

Rijkskeuze

Volgens het college moet de minister het verder maar uitzoeken. Het plan voor 35 windmolens bij Meeden en Veendam valt immers onder zijn Rijkscoördinatieregeling. Dit betekent dat het windplan door hem wordt behandeld. Neemt niet weg dat minister Henk Kamp zich daarbij laat leiden door de locatiekeuze van de provincie.

Schijnvertoning

Homan zei dit voorjaar alles te zullen doen om met gemeenten tot een alternatieve locatie te komen, bijvoorbeeld door het huidige windplan bij Meeden in noordelijke richting op te schuiven. Groninger Belang concludeert dat het een schijnvertoning was. ,,Gedeputeerde Staten kozen ervoor achterover te leunen en het lot van de burgers in handen te geven van de minister'', aldus GB-Statelid Marc Scheffers.

Ook VVD zegt dat Homan zich niet het vuur uit de sloffen heeft gelopen. Volgens VVD-Statenlid Mirjam Wulfse is het college ‘snel op haar rug is gaan liggen'.

Arjen Nolles (GroenLinks) betoogde dat de minister geen uitstel duldde en dat de gedeputeerde dus geen kant op kon. De oppositie vindt dat uitermate zwak. De provincie had Kamps deadline kunnen negeren en als dat mogelijk was gewoon met een alternatieve locatiekeuze moeten komen. ,,U had toch ongehoorzaam kunnen zijn? Neem een standpunt in'', veronderstelde Bé Zwiers (Partij voor het Noorden).

Volgens Ton van Kesteren (PVV) had het college daar helemaal geen zin in. ,,Dit is een klucht en de titel is: 'Laat maar waaien'. Dat windpark zal en moet er komen. Dat windpark is een verslechtering van het woonklimaat. Er is geen draagvlak voor. Een windpark daar neerzetten getuigt van onbehoorlijk bestuur.''

Duurzame energie

Wat het provinciebestuur betreft staan de locaties bij Meeden en Veendam niet ter discussie. Homan maakte vooral duidelijk dat de rol van de provincie uiterst beperkt is. ,,Maar waar staat u dan? Bent u voor of tegen het rijksbeleid. Straks staat de hele provincie vol met windmolens,'', vroeg Van Kesteren. Homan is daarover duidelijk: ,,Wij gaan vol voor duurzame energie.''

Tekst: Johan de Veer
Foto: Archief Duncan Wijting

menu