‘Rijk vecht schade maar uit met NAM’

ANP

Het Rijk betaalt de aardbevingsschade aan gedupeerden en moet het geld dat is uitgekeerd zelf maar weghalen bij de NAM.

Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten voor een nieuw schadeprotocol, aldus de provincie, twaalf gemeenten in het gasgebied, het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging (GBB).

Burgers mogen bij de invulling van het schadeprotocol en de schade-afhandeling niet het slachtoffer zijn van financiële discussies tussen de rijksoverheid en de NAM.

Op dit moment ligt het overleg over een nieuw protocol waarin de gang van zaken bij bevingsschade wordt geregeld op zijn gat. Gasberaad en GBB willen met het Rijk pas spijkers met koppen slaan als de Staat veel meer verantwoordelijkheid neemt voor de gasellende in Groningen.

Harde uitgangspunten

De afgelopen tijd bakkeleide de hele regio met het Rijk en de Nationaal Coördinator Groningen over dreigende ongewenste inmenging van de NAM bij het nieuwe schadeprotocol en de wens van het ministerie van Economische Zaken om arbitrage en contra-expertise af te schaffen. Van een open overleg zou geen sprake zijn. NCG Hans Alders stelde dat de schade-afhandeling niet mag stagneren en waarschuwde voor chaos.

Gasberaad en GBB hielden de poot stijf. Dinsdag werd om toch uit de impasse te komen in overleg met gemeenten en provincie een stuk gepresenteerd. Op papier staan harde uitgangspunten voor een nieuw schadeprotocol.

,,We komen met een afgemeten voorzet die Alders en het ministerie van EZ alleen maar hoeven in te koppen’’, zegt gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP).

Ruimhartige vergoedingen

De regio wil dat er ook oog is voor schade die niet direct in verband kan worden gebracht met de gaswinning en de gevolgen daarvan. ‘Maar die zonder de gaswinning redelijkerwijs niet was ontstaan.’

Volgens de regio moeten gedane beloften van de NAM en het ministerie van EZ over ruimhartige vergoedingen worden nagekomen. Panden moeten met zorg worden hersteld. Dus niet altijd volgens de goedkoopste methode. ‘Bouwkundige gebreken en/of achterstallig onderhoud zullen niet aan de gedupeerde worden tegengeworpen.’

menu