‘Staat moet zich over bevingsschade ontfermen’

ANP

Niet alleen de NAM, maar ook de staat is verantwoordelijk voor een snelle en ruimhartige afwikkeling van de bevingsschade in Groningen.

Dat zegt een commissie onder leiding van jurist Alfred Hammerstein die heeft gekeken naar een nieuw schadeprotocol voor het aardbevingsgebied. Dat gebeurde op verzoek van maatschappelijke organisaties in Groningen, regionale overheid en het Rijk. Hammerstein is oud rechter en hoogleraar en was raadsheer bij de Hoge Raad.

Technische benadering

De commissie constateert dat er bij de afhandeling van de schade veel te lang is gekozen voor een technische benadering, die niet werkt. Dat komt omdat niet goed duidelijk is welke relatie er is tussen aardbevingen en de schade aan gebouwen.

Nog steeds is daar veel onzekerheid over. Die is voor het grootste deel afgewenteld op mensen die schade hebben gemeld. Die zijn daarmee tekort gedaan, meent de commissie. Bovendien worden zo ‘onevenredig hoge kosten gemaakt die in geen verband staan tot de hoogte van de geleden schade’.

Geen rol voor de NAM

De NAM moet geen enkele rol meer spelen bij de afwikkeling van schade. ,,De NAM is de aansprakelijke partij. Ze behoort geen invloed te hebben op het proces van schadeafwikkeling.’’

Om de schadeafhandeling vlot te trekken adviseert de commissie kleine schade tot 5000 euro snel te laten herstellen. Het nog op te richten Instituut Mijnbouwschade moet hier op toezien. Datzelfde instituut moet bij grotere, complexe schades de bewoners bijstaan met juridisch en technisch advies, zodat die de schade kunnen verhalen op de NAM. De Arbiter moet zich vervolgens over deze schade uitspreken.

In tegenstelling tot Alders wil de commissie dat de Arbiters een belangrijke rol blijven spelen. Ze oordeelt hard over het Centrum Veilig Wonen, dat nu schade afhandelt. Dat is ‘partijdig en afhankelijk van de NAM’.

menu