Plaats Melkema in Huizinge is zwaar beschadigd door de bevingen. Foto Corne Sparidaens

‘Uitstel van erfgoedloket is triest. Wat een bureaucratie’

Plaats Melkema in Huizinge is zwaar beschadigd door de bevingen. Foto Corne Sparidaens

Het erfgoedloket voor monumenten in het aardbevingsgebied komt niet van de grond. Een Europese aanbesteding mislukte. „Iedereen is zo langzamerhand wanhopig.”

Eén loket voor het aardbevingsgebied waar eigenaren van monumenten en andere beeldbepalende gebouwen zich kunnen melden. Voor ondersteuning en advies bij zaken zoals schadeherstel en mogelijk ook de versterking van hun pand. De afhandeling van schade bij monumenten verloopt nu vaak stroef.

Twee jaar geleden werd tijdens een werkconferentie over het cultureel erfgoed in Groningen al hartstochtelijk voor een erfgoedloket gepleit. Het kreeg dan ook een plekje in de plannen van de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders.

Die beloofde in zijn laatste rapportage, eind vorig jaar, dat de gunning voor het loket in het eerste kwartaal van dit jaar zou plaatsvinden.

Over het beschikbare budget

Dat gaat echter niet door. Een woordvoerder van de Nationaal Coördinator zegt dat de aanbesteding is ‘beëindigd’ wegens ‘financiële redenen’.

De offertes die werden aangeboden zouden over het beschikbare budget heen gaan. „Er wordt nu gewerkt aan een vervolgtraject om te komen tot een loket.”

„Jammer, dat leidt tot vertraging”, zegt directeur Theo Hoek van de Groninger erfgoedadviseur Libau. Hij had ook ingetekend, maar kreeg onlangs te horen dat de tender is ingetrokken.

Lastig in te rekenen

Dat verbaast hem niet echt. „Deze aanbesteding is ingewikkeld. Er zijn nog zoveel onzekerheden. Je kunt bijvoorbeeld de vraag niet overzien. En je moet heel veel kennis van de omstandigheden hier hebben. Dat maakt het lastig in te tekenen.”

„Libau geeft overigens al jaren advies aan particuliere eigenaren van monumenten. We hadden het ook voor de hand liggend gevonden als wij het waren geworden. We zijn heel benieuwd naar het vervolg. De behoefte aan zo’n loket is heel groot.”

Teleurgesteld

Derk Kremer van de Vereniging van Groninger Monument Eigenaren in oprichting is zeer teleurgesteld. „Weer vertraging, weer worden dingen op zijn beloop gelaten. En waarom? Daar krijg je je vinger niet achter. Ik vind het uitstel triest. Wat een bureaucratie.”

„Iedereen is zo langzamerhand wanhopig. En het verval van onze panden gaat gewoon door. We betreuren dit en zullen dat ook melden aan Alders.”

Volgens hem geeft de interesse voor de vereniging aan dat er veel behoefte is aan informatie. „We hebben al zo’n honderd leden, waaronder ook bijzondere zoals het Hoogeland Museum.”

menu