Weidevogels hebben veel te verduren van vossen, katten en kraaien. Maar hoe groot is de schade precies? Een onderzoek moet dat duidelijk maken.

Moeilijk

De eerste grutto’s zijn weer neergestreken in de provincie. Maar hoelang nog? De fraaie grutto, vorig jaar nog verkozen tot onze nationale vogel, heeft het in Groningen moeilijk, net als op andere plekken van ons land.

De aantallen lopen gestaag terug en de populatie vergrijst. Als oorzaak wordt vaak gewezen op de landbouw, die steeds grootschaliger en eenvormiger is. Voor weidevogels zoals grutto’s en kieviten is geen plaats meer. Ze vinden onvoldoende voedsel, krijgen geen tijd meer om hun eieren rustig uit te broeden en worden belaagd door allerlei rovers.

'Ik heb ze liever niet'

En dat zijn er meer dan mensen denken. Niet alleen de vos en de kraai, maar ook katten, buizerds, steenmarters, bunzings en zelfs egels doen zich te goed aan gruttokuikens als ze de kans krijgen. Net als reigers en vooral ooievaars. ,,Mooie vogels hoor, maar ik heb ze liever niet tussen de weidevogels. Jonge vogels gaan met veren en al zo hop naar binnen’’, zegt rayonbeheerder Arjan Hendriks van Het Groninger Landschap.

Meer zicht op predatie

Het Groninger Landschap, de vereniging voor duurzame landbouw Stad en Ommeland en de wildbeheerseenheid willen meer zicht op die predatie krijgen en gaan een driejarig onderzoek houden. Dat wordt gedaan in het Reitdiepgebied tussen Winsum en Groningen, een van de beste broedgebieden voor weidevogels in de provincie.

,,In onze gebieden is het broedsucces van de grutto wisselvallig. Het ene jaar gaat het goed, het andere jaar niet. Waarom dat zo is, weten we niet. Je moet er natuurlijk eerst voor zorgen dat je je gebied op orde hebt en dat je beheer goed is. Dat is bij ons geregeld. Nu kijken we naar andere factoren, zoals de predatie. We weten niet precies welke invloed die heeft op de stand van weidevogels’’, zegt Hendriks.

Lichtbakken

Om de aantallen vossen en steenmarters te bepalen, wordt er ’s nachts gebruikgemaakt van lichtbakken. Deze jagers blijven overdag meestal in dekking en zijn dan niet op te sporen.

Ook worden plekken in kaart gebracht waar rovers zich kunnen schuilhouden, zoals op rommelige hoekjes en stortplaatsen.

Preventie

,,Preventie is altijd het beste’’, zegt Anne Jan Staal van Stad en Ommeland. ,,Vangkooien en geweren zijn altijd het laatste middel. Als je door een ingreep kunt voorkomen dat er rovers in een gebied komen, moet je dat eerst doen.’’

Als de vos voor overlast zorgt in weidevogelgebieden, wordt hij bejaagd. Het Groninger Landschap zal daar ook aan meewerken, zegt Hendriks.

Hij denkt trouwens dat het met de vos wel meevalt. ,,Die wordt in het omliggende gebied al flink bestreden. Ik denk dat de katten wel eens het grootste probleem kunnen zijn. We kunnen ze niet bejagen, hooguit vangen. Je ziet dat dit probleem toeneemt in de vakantie, wanneer mensen dieren aan hun lot overlaten. Veel katten in het buitengebied hebben geen baasje.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen