‘Vernedering taboe bij ontgroening’

GRONINGEN Het bestuur van Rijks Universiteit Groningen heeft eisen opgesteld waaraan studentenverenigingen moeten voldoen. Vindicat is de eerste.

Gelijke status en statuur voor alle leden, openheid van de organisatie en bereidheid om te veranderen. Volgens de Rijkuniversiteit Groningen (RUG), de Hanzehogeschool en de burgemeester van Groningen zijn die zaken nodig om de oude inwijdingen van studentenverenigingen om te vormen tot een nieuwe introductie. ‘Afzondering behoort niet meer tot de mogelijkheden’. Dat staat in een memo van het universiteitsbestuur aan de universiteitsraad over de in oktober ingevoerde verenigingsaccreditatie waar eerst studentencorps Vindicat – vanwege het geweld tijdens de introductietijd 2016 – aan moet voldoen, en later ook de andere studentenverenigingen in Groningen.

‘Er is een overgang nodig binnen het verenigingsleven: van oude inwijdings- en ontgroeningsrituelen naar een frisse introductie’, staat in de memo. ‘Dit zonder geweld, agressie, intimidatie en vernederingen’.

Zoals bekend is er een accreditatiecommissie ingesteld, die een ‘kritische zelfreflectie’ van de verenigingen (in eerste instantie Vindicat) zal beoordelen. De onderwijsinstellingen beslissen vervolgens of de vereniging wordt opgenomen in het zogeheten ‘profileringsfonds’, waaruit bestuurders van verenigingen geld krijgen voor het bestuursjaar waarin ze niet kunnen studeren.

De memo licht toe waaraan studentenverenigingen moeten voldoen om geaccrediteerd te worden. Zo moet er bijvoorbeeld een duidelijke visie op de toelating van nieuwe leden zijn, worden risico’s als lichamelijke uitputting, vernedering en fysiek geweld in kaart gebracht, de ervaring van deelnemers aan de introductie vertrouwelijk en anoniem gemonitord en eventuele strafbare feiten direct aan de autoriteiten gerapporteerd.

Voor 1 maart gaat het rapport van de accreditatiecommissie over Vindicat naar de besturen van RUG en Hanze. Daarna wordt duidelijk wanneer andere verenigingen hetzelfde proces in gaan. Met studentenvereniging Albertus is gesproken om meteen samen met Vindicat de accreditatie in te gaan. Albertus heeft besloten eerst zelf stappen te zetten en later aan te haken. ‘Helaas’, oordeelt het universiteitsbestuur.

menu