‘Vieze Drentsche Aa bedreigt drinkwater Groningen’

De verslechterde waterkwaliteit in het Drentsche Aa-gebied vormt, volgens Water Natuurlijk, een bedreiging voor het drinkwater voor veel mensen in Groningen.

De partij Water Natuurlijk maakt deel uit van het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa’s. De partij dringt er bij het waterschap op aan om in te grijpen.

Ze heeft een brief geschreven aan het dagelijks bestuur van het waterschap en slaat daarin alarm over mogelijke consequenties van de slechte waterkwaliteit.

Bestuur oneens met kritiek

Het dagelijks bestuur is het absoluut niet eens met de kritiek van Water Natuurlijk en heeft dat in een vier kantjes tellende brief aangegeven.

Volgens Hilbrand Sinnema, dagelijks bestuurder bij het schap, werkt Hunze en Aa’s al nauw samen met het Waterbedrijf Groningen en de provincie Drenthe. ,,We hebben de achterliggende jaren maatregelen genomen de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terug te dringen. We monitoren intensief de waterkwaliteit. Er is niets aan de hand. Het drinkwater is zonder gevaar te consumeren.”

Sinnema vindt de zorgen van Water Natuurlijk niet op zijn plaats. ,,We zien ook geen enkele reden ons beleid aan te passen. Het drinkwater is en blijft van goede kwaliteit. Daar zijn we iedere dag mee bezig.”

Tjerd van Riemsdijk, algemeen bestuurslid van Water Natuurlijk, is echter van mening dat er sinds 2012 sprake is van forse stagnatie op gebied van verbetering van de waterkwaliteit. ,,Uit diverse metingen blijkt dat er een toename is van chemische stoffen, zoals fosfaat, landbouwbestrijdingsmiddelen en medicijnen in het water van de Drentsche Aa.”

Milieubelasting

De milieubelasting zal volgens Van Riemsdijk alleen maar toenemen vanwege de uitbreiding van het areaal bollen- en lelieteelt naar bijna 200 hectare. ,,Wij maken ons hierover zorgen.”

Van Riemsdijk heeft het dagelijks bestuur opgeroepen in gesprek te gaan met het Rijk, de provincie, Waterbedrijf Groningen en landbouworganisaties. ,,Samen moeten we het probleem aanpakken. Wij vinden de zich verslechterende waterkwaliteit een bedreiging voor het drinkwater van velen. Het Waterbedrijf pompt in het gebied water voor de inwoners van Groningen, dat als drinkwater geconsumeerd wordt, op.”

Water Natuurlijk wijst er ook op dat de bij de Hunze behorende flora en fauna schadelijke gevolgen ondervindt van de slechte kwaliteit. ,,Kortom, de volksgezondheid door de vervuiling is in het geding en het waardevolle natuurgebied van de Drentsche Aa wordt aangetast.”

menu