Zet Windpark N33 bij Meeden tussen 22.00 uur en 06.00 uur uit en laat de mensen er omheen zo rustig slapen. Met die boodschap gaan B en W van Midden-Groningen naar de exploitanten van het windpark, Eurus (twintig windmolens) en RWE (vijftien).

Het ’s nachts stilzetten van de windturbines wordt gebracht als alternatief. Het college is niet bij machte af te dwingen dat het windpark wordt stilgezet, zoals het in een op 29 april raadsbreed aangenomen motie van Gemeentebelangen Midden-Groningen wordt opgedragen.

Zes weken de tijd om de verlichting aan te passen

In de motie wordt de knipperende witte obstakelverlichting gebruikt als argumentatie om windpark uit te zetten. Knipperende verlichting is, zoals gemeld, in strijd met de afspraken. Een burger is daar door de rechtbank voor in het gelijk gesteld.

Om de verlichting aan te passen van knipperend naar vast brandend is een handhavingstermijn gestart. De windmolenexploitanten hebben zes weken de tijd om de verlichting aan te passen. Die termijn loopt vrijdag 28 mei af. ,,Wordt hier niet aan voldaan, dan wordt een last onder dwangsom opgelegd’’, schrijft het college aan de raad.

Nachtelijke uren stilzetten

Omdat er dus al een traject tegen de exploitanten van het park loopt, komt het college met wisselgeld. In plaats van het stilzetten van de windturbines, omdat de verlichting in strijd is met de afspraken, wordt in het overleg met de exploitanten gevraagd de molens tussen 22.00 en uur en 06.00 uur stil te zetten.

,,Wij steunen ten volle de oproep in de motie om het park in de nachtelijke uren stil te zetten’’, aldus B en W. ,,Wij vragen de exploitanten dan ook dringend om hun verantwoordelijkheid te nemen en windpark tussen 22.00 uur en 06.00 uur uit te zetten. In de tussentijd kan worden gewerkt aan een structurele oplossing.’’

Overlast beperken

Er is overleg over het geluid van windpark N33. Naast het gebruikelijke geluid produceren de turbines laag frequent geluid. Juist dit geluid wordt ervaren als overlast, maar bij geluidsnormen wordt geen rekening gehouden met specifiek laagfrequent geluid. Vanaf 3 mei wordt tussen 22.00 en 07.00 uur het vermogen van de molens teruggeschroefd en de overlast beperkt.’’

Windpark N33 bestaat uit 35 windturbines, waarvan er twintig van Eurus zijn en vijftien van RWE. De exploitanten zeggen met de gemeente aan een oplossing te werken aangaande de verlichting van de windturbines.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen