3 miljoen voor natuur Groningen

Voor natuurprojecten in Groningen komt 3 miljoen euro beschikbaar. Eerst krijgen vier gemeenten in Oost-Groningen samen een miljoen euro.

Fonds voor plattelandsontwikkeling

Het gaat om Stadskanaal, Oldambt, Vlagtwedde en Bellingwedde. Later volgen andere gemeenten in de provincie. Het geld komt van de provincie en uit het Europese fonds voor plattelandsontwikkeling.

Het nieuwe fonds is bedoeld voor de aanleg en het herstel van landschapselementen. Het gaat om houtwallen, poelen, essen, beekdalen en wegbeplantingen. Bij voorkeur wordt het geld gebruikt bij projecten waarbij ook rekening wordt gehouden met de verbetering van het leefgebied van flora en fauna.

Niet evenredig verveeld

Volgens Matthé ten Wolde van de provincie is het niet de bedoeling dat het bedrag evenredig wordt verdeeld over de 23 gemeenten in Groningen. ,,Niet elke gemeente krijgt per se geld uit dit fonds. We kijken bij de besteding vooral naar de verschillende landschapstypen. De gemeentegrenzen zijn daarbij niet bepalend.’’

Dat de vier genoemde gemeenten in het oosten van de provincie als eerste een bijdrage ontvangen, heeft volgens hem te maken met het feit dat er al geschikte projecten waren in dat gebied. ,,We waren al met ze in gesprek.’’

Maar, zegt Ten Wolde, andere ideeën zijn ook welkom. ,,Gemeenten die goede plannen hebben die in aanmerking kunnen komen voor dit fonds, mogen zich melden, dan gaan we met ze praten.’’

Volledige financiering

Bijzonder aan deze subsidiepot is dat projecten volledig kunnen worden gefinancierd. Vaak moeten indieners van een subsidieaanvraag zelf ook flink meebetalen.

Volgens Ten Wolde heeft dat te maken met de spelregels van het betreffende Europese fonds. ,,Ook is het zo dat er soms hele goede ideeën worden aangedragen door organisaties die zelf niet zo kapitaalkrachtig zijn, bijvoorbeeld Landschapsbeheer Groningen. Door een financiering van honderd procent maken die voorstellen ook een kans.’’

Gedeputeerde Henk Staghouwer (Christenunie) zegt dat nog wordt gekeken naar andere delen van de provincie. ,,We beginnen nu in het oosten, later zijn het noorden en westen van Groningen zeker ook aan de beurt. Ook daar zijn waardevolle landschappen te vinden.’’

Natuurbeleid

Sinds 2012 zijn de provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Daarvoor was dat een taak van het rijk. Omdat er minder geld voor aanleg en onderhoud komt, heeft Groningen besloten zich op enkele gebieden te concentreren. Dat zijn onder meer de Wadden, Westerwolde en het Zuidelijk Westerkwartier. De provincie streeft naar 20.000 hectare natuur. Daarvan moet nog 3000 hectare worden aangekocht.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.