60 tot 80 procent van Groninger gasdorpen gesloopt (en die verliezen daardoor massaal karakter)

In 't Zandt werd deze week een door de NAM opgekochte woning gesloopt. Foto Archief/Jan Zeeman

In de dorpen in het Groningse aardbevingsgebied maakt zestig tot tachtig procent van de woningen plaats voor nieuwbouw.

Dorpen krijgen te maken met kaalslag en herbouw, omdat de versterking van woningen in de meeste gevallen veel duurder is dan nieuwbouw. Ook hebben de meeste panden geen beschermde status.

Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) is geschrokken van de cijfers. ,,We moeten heel goed nadenken over het karakteristieke beeld van een dorp. Wat de overheid kan doen, is met nieuwe bouwbesluiten kwalitatieve eisen stellen aan nieuwbouw.’’

Nieuwbouwadvies

Meer huiseigenaren dan verwacht krijgen een nieuwbouwadvies. Ze kunnen op hun huidige plek iets nieuws bouwen. Onduidelijk is of ze een soortgelijke woning krijgen die correspondeert met het dorpsbeeld. In ’t Zandt ontstond deze week succesvol verzet tegen sloop van een karakteristieke woning. ,,Het gaat mis als mensen zich door sloopplannen niet meer thuis voelen in hun dorp. In dat geval wordt ieder te slopen huis gevoeld als een persoonlijk belang.’’

Stempel

De provincie vindt dat bewoners in het aardbevingsgebied een belangrijk stempel moeten drukken op de invulling van hun straks deels gesloopte dorpen. ,,Wat geeft jullie een thuisgevoel?’’

Volgens gedeputeerden Gräper en Eelco Eikenaar (SP) is het verstandig dat bewoners en overheid zich snel en intensief buigen over de toekomst van hun dorp. Hoe willen zij dat het dorp er straks uit komt te zien?

Gräper noemt het voorbeeld van het krimpdorp Ulrum waar indringend is gesproken over de toekomst van het dorp.

Thuisgevoel

 ,,Wat geeft mensen een thuisgevoel? Je kunt dan naast hele goede ideeën ook hele verrassende antwoorden krijgen. In Ulrum bleken mensen een thuisgevoel te krijgen en waarde te hechten aan het tankstation aan de rand van het dorp. Dat verwacht je misschien niet direct, maar het is wel zo.’’

Eikenaar wil dat heel goed naar de inwoners wordt geluisterd. ,,We hadden hiervoor een minister die alleen maar in getallen dacht. De ene keer moesten er 3000 woningen worden versterkt en dan weer 5000. Als je het zo benadert, mis je een belangrijk punt. Namelijk wat willen de mensen zelf? Hou op met tempo maken. Als je te snel gaat en zonder enig perspectief sloopt, krijg je een volksopstand. De versterking mag geen militaire operatie zijn.’’

Publieke zaak

Gräper vindt dat de versterking net als de schadeafhandeling ook een publieke zaak moet zijn. ,,Het is de overheid die als er gesloopt wordt de ruimtelijke kwaliteit in dorp en wijk moet bewaken. Dat kun je niet aan private partijen overlaten.’’ Twee jaar geleden confronteerde de provincie in het bevingsgebied gemeenten met een soort sloopverbod. Dit om erfgoed zonder officiële status te beschermen. Gräper: ,,Gemeenten schreeuwden moord en brand. We kregen te horen dat we de boel op slot hadden gezet. We hebben het gedaan om karakteristieke panden te behouden.’’

Hulp bij kaalslag

Volgens Eikenaar zijn er genoeg architecten en landschapsdeskundigen die inwoners en gemeenten kunnen helpen bij het herscheppen van dorpen die te maken hebben kaalslag.

De ambitie van Fleur Gräper

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen