Landelijke cijfers: 7700 statushouders wachten op een woning

Ook het asielcentrum in Ter Apel zit al geruime tijd zo goed als vol Foto: Boudewijn Benting

In de Nederlandse asielzoekerscentra wachten momenteel meer dan 7700 statushouders op een woning. Veel meer dan eind 2019 toen de teller op 5500 stond.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het COA. Die cijfers tonen ook dat de azc’s in totaal op dit moment zo’n 27.800 mensen herbergen. Meer dan 1 op de 4 onder hen is dus een statushouder, iemand met een verblijfsvergunning.

Die statushouders hebben recht op een woning. Gemeenten krijgen daarom enkele keren per jaar een zogenoemde taakstelling. Ze moeten een bepaald aantal statushouders huisvesten maar slagen daarin niet altijd, bijvoorbeeld door krapte op de woningmarkt. Mede daardoor kan het aantal wachtende statushouders oplopen.

Blij met heropening Musselkanaal

,,Dat aantal van 7700 is inderdaad erg fors’’, zegt COA-woordvoerster Alet Bouwmeester. ,,Hun uitstroom naar woningen stokt. Mede vanwege dat hoge aantal statushouders zitten de azc’s vol of zo goed als vol. Dat is een van de redenen dat we op zoek zijn naar 5000 extra opvangplekken voor vluchtelingen in het land, ook in overleg met het ministerie van justitie en veiligheid en andere betrokken partijen, en dat we bijvoorbeeld blij zijn met de heropening van het azc in Musselkanaal.’’

Een andere reden voor die zoektocht is het feit dat de instroom van vluchtelingen weer groeit. In het afgelopen jaar was die vanwege de coronacrisis een tijd gering, momenteel melden zich weer meer vluchtelingen. Dat blijkt ook in het asielcentrum in Ter Apel, de entree voor de meeste asielzoekers in Nederland. Dat kan 2000 mensen herbergen en zit zo goed als vol.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen