95 miljoen euro uit het NPG, 'daar helpen we Midden-Groningen verder mee'

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen. Foto: Herman van der Wal

Midden-Groningen krijgt 95 miljoen euro (twee keer 47,5 miljoen euro) uit het Nationaal Programma Groningen. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn spreekt van een flink budget waarmee de gemeente verder geholpen wordt.

Midden-Groningen krijgt daarmee na Eemsdelta, dat twee maal 82 miljoen euro uit het NPG bij mag schrijven, het meeste geld uit het NPG (Het Hogeland twee keer 37,5 miljoen, Groningen twee keer 40,5 miljoen en Oldambt twee keer 22 miljoen). Het geld wordt in twee porties uitgekeerd; de helft nu en de andere helft na evaluatie van het programma in 2023.

Actief betrokken bij het doen van voorstellen

Midden-Groningen gaat in het nieuwe jaar met het Lokaal Programma, als afgeleide van het Nationaal Programma, de boer op. Inwoners, bedrijven en organisaties worden uitgenodigd om projecten aan te melden en ideeën in te dienen, om zo met elkaar te bouwen aan nieuw perspectief voor alle Midden-Groningers en te bedenken hoe het geld te besteden. Midden-Groningen wil het geld investeren in leefbaarheid en sociaal-economisch toekomstperspectief. Ook

Om een en ander in goede banen te leiden presenteert het college van B en W het strategisch kader ‘Hart voor Midden-Groningen’. Dat moet richting geven aan het lokaal programma en prioriteiten stellen. Kernbegrippen zijn: effectief, realiseerbaar, medeverantwoordelijkheid inwoners, meerdere doelen dienen, maatschappelijk belang en lange termijn perspectief.

Hart

In Hart voor Midden-Groningen zijn vier ambities benoemd; lang en gelukkig leven waar je hart ligt; open je hart voor Midden-Groningen; hart voor de jeugd en hart voor werk. Hoogendoorn: ,,De toekomst in Midden-Groningen maken we met elkaar, met de inwoners. Het kader is belangrijk omdat het voor samenhang en samenwerking in het Lokaal Programma zorgt. Op die manier geeft het programma ook echt een impuls aan wonen, werken en leven in Midden-Groningen.’’

Investeren in een door gaswinning geteisterde regio

Het geld uit het NPG is bedoeld om te investeren in de door de effecten van gaswinning geteisterde regio. Doel is het verhogen van welvaart in de brede zin van het woord; economie, werken en leren, leefbaarheid, natuur en klimaat. Het NPG staat los van de versterkings- en hersteloperatie.

Het Nationaal Programma Groningen is bezig met het opzetten van een onafhankelijke beoordelingscommissie die projecten en programma’s moet gaan beoordelen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen