Aanmeldingen voor pabo-opleidingen stromen binnen

De pabo van NHL Stenden aan de Phebensstraat in Groningen Eigen foto.

Aanmeldingen voor de pabo-opleidingen bij de Hanzehogeschool en NHL Stenden Hogeschool stromen binnen.

Landelijk is het aantal aanmeldingen voor een opleiding tot leraar in het basisonderwijs met bijna 9000 gestegen. Dit meldt de Vereniging Hogescholen. Voor een voltijdopleiding meldden zich 11 procent meer studenten aan (circa 7000) en voor de deeltijdopleiding 15 procent.

30 procent meer aanmeldingen bij Hanze

Maar het aantal aanmeldingen voor de Hanzehogeschool ligt vele malen hoger. ,,Het gaat om een stijging van ongeveer 30 procent ten opzichte van het aantal aanmeldingen rond deze tijd vorig jaar. Toen hadden we ongeveer 450 aanmeldingen’’, zegt woordvoerder Evanya Breuer. ,,Pas op 1 oktober kunnen we zeggen hoeveel studenten zich daadwerkelijk voor de opleiding hebben ingeschreven.’’

Het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) vermoedt dat het aantal aanmeldingen door de coronacrisis is gestegen. ,,Stijging of daling van aanmeldingen zijn eigenlijk nooit precies te duiden’’, legt voorzitter Barbara de Kort uit. ,,We kennen een ‘conjunctuurgevoeligheid’ (bijvoorbeeld baanzekerheid), die speelt vooral een rol in de deeltijdopleidingen. Voor jonge mensen speelt vaak een al langer bestaande wens om leraar te worden, gecombineerd met status van en waardering voor het beroep. Mijn idee is dat die waardering onder de invloed van de coronacrisis is toegenomen. Dat zou weer kunnen leiden tot meer animo voor de opleiding. Het blijft koffiedik kijken. Zeker is dat de maatschappelijke waardering een belangrijke factor is bij de keuze voor het beroep en dus ook de opleiding.’’

NHL Stenden

Bij de lerarenopleidingen van NHL Stenden valt het totaal aantal aanmeldingen ruim 12 procent hoger uit. Nu staan 731 nieuwe studenten ingeschreven, tegenover 652 vorig jaar. Dit komt onder meer door een sterke stijging in Emmen (139 aanmeldingen) en de komst van twee nieuwe deeltijdopleidingen in Assen (61 aanmeldingen) en Leeuwarden (83 aanmeldingen). Daar staat tegenover dat de voltijdopleidingen in Groningen en Leeuwarden tot nu toe minder aanmeldingen hebben.

Wat opvalt is de verschuiving van voltijdopleidingen naar deeltijd. De hogeschool biedt de opleidingen aan in Leeuwarden, Groningen, Assen, Emmen en Meppel.

menu