Aanpak drainsysteem moet lekkage voorkomen op tankenpark in Farmsum

Het tankenpark in Farmsum. Foto: Archief DvhN/Jan Zeeman Foto: Jan-Zeeman

De NAM gaat het drainsysteem van het tankenpark in Farmsum verbeteren. De werkzaamheden moeten voorkomen dat er, in het geval van calamiteiten, stoffen in het oppervlaktewater terechtkomen.

De werkzaamheden zijn vrij technisch. Er wordt een nieuwe betonnen opvangbak geplaatst, de bestaande bak wordt opgeknapt en er komen nieuwe putten op het terrein. Sommige zijn bedoeld voor het opvangen van vervuilde vloeistoffen, andere zijn bedoeld voor het afvoeren van hemelwater.

Groot lek in 2018

In 2018 was er een grote lekkage op het terrein bij Delfzijl waarbij tienduizenden liters giftig aardgascondensaat het riool instroomden. Het lek ontstond toen een pomp en een klep op het tankopslagterrein uitvielen, en bleef dagenlang onopgemerkt. Aardgascondensaat is een giftige, licht ontvlambare vloeistof die vrijkomt bij de gaswinning.

Het grootste deel van het in Farmsum weggelekte condensaat, zo’n 29 kuub, belandde in het oppervlaktewater. De aanwezigheid van de stof zorgde voor forse overlast bij bewoners; zij kampten met hoofdpijn, keelpijn, benauwdheid en misselijkheid.

Gevaarlijke stoffen

De werkzaamheden aan het afvoersysteem moeten het volgens een NAM-woordvoerder onmogelijk maken dat er in het geval van lekkages of andere calamiteiten gevaarlijke stoffen in het oppervlaktewater terechtkomen.

Het incident is inmiddels twee jaar geleden. Dat de aanpassingen nu pas plaatsvinden heeft verschillende redenen. Zo moesten de zaken na het lek worden schoongemaakt, hebben verschillende instanties uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak en de gevolgen van het lek, vond er een intern onderzoek plaats en moest er op basis van deze onderzoeken een plan van aanpak worden gevormd.

Het is de bedoeling dat de NAM na de bouwvak met het project start.

menu