In Groningen en Drenthe kregen vorige maand respectievelijk 8541 en 7335 mensen een ww-uitkering van het UWV. Veel meer dan eind 2019.

Toen stond de teller in Groningen bij 7565 en in Drenthe bij 6566, zo meldt desgevraagd UWV Noord.

De grote boosdoener waar het om de stijging van het aantal uitkeringen gaat, is de coronacrisis. En dan met name de eerste golf, zo zegt arbeidsmarktadviseur Erik Oosterveld van UWV Noord.

,,We zagen vooral in maart, april en mei het aantal ww-uitkeringen fors stijgen, zowel in Drenthe als in Groningen’’, zo laat hij weten. ,,Personeelsleden van bijvoorbeeld horecazaken en winkels verloren toen hun baan. Ook veel uitzend- en tijdelijke krachten kregen daar mee te maken. Na mei daalde het aantal uitkeringen weer iets, onder meer doordat jongeren toch weer snel elders werk vonden. Maar alles bij elkaar steeg het aantal uitkeringen dus wel fors.’’

Ook in Friesland was dat volgens Oosterveld het geval. ,,Daar steeg het aantal mensen met een ww-uitkering ook, van 8795 eind 2019 naar 9918 in december. Ook daar zagen we dat met name in maart, april en mei gebeuren. Iets dat overigens ook elders in het land het geval was.’’

Financiële steun van het rijk

De coronacrisis veroorzaakte met die stijging een fikse trendbreuk in het Noorden, zo zegt Oosterveld. ,,In de periode voor de crisis zagen we lang een dalende trend, het gevolg van een goed draaiende economie. Op dit moment is die trend dus gestopt.’’ Waarbij Oosterveld benadrukt dat de stijging van het aantal ww-uitkeringen vrijwel zeker nog veel forser zou zijn geweest als het rijk niet met financiële steun voor ondernemers zou zijn gekomen. ,,Daardoor konden veel mensen toch hun baan houden.’’

Het UVW verstrekt niet alleen uitkeringen maar tracht ook mensen naar een baan te begeleiden, is dus ook een werkbedrijf. ,,Er zijn ondanks de crisis ook zeker wel vacatures beschikbaar. Denk aan banen in de techniek en in de zorg. Zulke banen staan echter wel op afstand van veel mensen die vorig jaar een uitkering kregen. Horecapersoneel bijvoorbeeld, zoals gezegd. Het valt niet altijd mee hen naar zulke banen te begeleiden. Maar we doen daar wel ons best voor, onder meer via scholing.’’

Oosterveld kan nog niet zeggen wat de gevolgen voor het aantal uitkeringen van de huidige lockdown zijn. ,,Die worden binnenkort duidelijk. Waarbij het nog altijd zo is dat het rijk ondernemers financieel steunt. Het is de vraag wat er gebeurt als die steun op een bepaald moment ophoudt, hoe het aantal uitkeringen zich dan ontwikkelt.’’Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen