De gemeenteraad van Midden-Groningen is donderdagavond akkoord gegaan met aanvullende bezuinigingen ter waarde van een miljoen euro.

Midden-Groningen heeft al 13 miljoen euro bezuinigd en donderdagavond kwam daar, met 19 stemmen voor, elf tegen en drie raadsleden afwezig, nog een miljoen bij.

De omgekeerde wereld

Het is een beetje de omgekeerde wereld: Midden-Groningen besloot donderdagavond tot aanvullende bezuinigingen, zodat volgende week een sluitende begroting aan de gemeenteraad kan worden gepresenteerd. In de regel is het zo dat een begroting met, indien nodig, bezuinigingsvoorstellen aan de raad wordt voorgelegd.

Bezuiniging op Meedoenfonds terugdraaien

SP, PvdA en GroenLinks kwamen met het toegezegde amendement om de door het college van B en W voorgestelde bezuiniging van 80.000 euro op het Meedoenfonds terug te draaien.

Daarvoor zou, had fractievoorzitter Han van der Vlist becijferd, de afvalstoffenheffing in Midden-Groningen met 24 cent per maand omhoog moeten. Drie euro per jaar per inwoner.

Morele plicht

,,Uit solidariteit met de allerarmsten, maar ook een prikkel om bewuster om te gaan met afval’’, aldus Van der Vlist ,,Eén keer minder de container aan de weg en het geld is terugverdiend.’’ De PvdA noemde het ‘een morele plicht’ om het Meedoenfonds te ontzien.

Als enige andere partij sprak het CDA steun uit voor het wijzigingsvoorstel van SP, PvdA en GroenLinks. De ChristenUnie wilde de balans tussen lasten voor burgers en datgene wat de gemeente voor de minima doet niet verstoren. ,,Bovendien’’, aldus fractievoorzitter Marco Metscher, ,,is geld gereserveerd voor degenen die tussen wal en schip raken.’’

Kat in het bakkie

Met 18 stemmen voor en 15 tegen zou het normaliter kat in het bakkie zijn. Het amendement zou met een nipte meerderheid van drie stemmen zijn aangenomen. Echter: juist SP, PvdA en GroenLinks misten donderdagavond elk een raadslid.

In plaats van 33 waren 30 raadsleden aanwezig en al snel bleek dat de stemmen met 15 voor en 15 tegen zouden staken. Van der Vlist vroeg en kreeg van burgmeester Adriaan Hoogendoorn een schorsing van de vergadering toegezegd.

Op 5 november opnieuw indienen

Na een kwartier werd duidelijk dat de indieners hun amendement introkken en dat bij het vaststellen van de begroting op 5 november opnieuw zullen indienen. Daarmee krijgt de begrotingsraad alsnog een bezuinigingsdiscussie.

Voor de bezuinigingen stemden PvdA, SP, ChristenUnie, VVD en CDA. Tegen waren Gemeentebelangen Midden-Groningen, GroenLinks, D66 en Leefbaar Midden-Groningen. Negentien voor en elf tegen. Drie afwezig.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen