Acantus mag in Vlagtwedde alleen huurhuizen slopen als er nieuwe woningen voor terugkomen

In de gemeente Vlagtwedde mag woningcorporatie Acantus alleen huurhuizen slopen als ze er nieuwe voor terugbouwt.

Dat vindt de meerderheid van de gemeenteraad. Dat standpunt is vastgelegd in een motie, waarin wethouder Seine Lok (CDA) de opdracht krijgt met Acantus om tafel te gaan.

Te weinig huurwoningen

De aanleiding voor de motie, ingediend door Paul Timmermans van coalitiepartij Gemeentebelangen, is het feit dat veel raadsleden vinden dat er te weinig goedkope huurwoningen in Vlagtwedde beschikbaar zijn. Die beschikbaarheid zou nog meer onder druk komen te staan omdat Vlagtwedde ook statushouders moet opnemen.

,,Starters of andere woningzoekenden verhuizen naar elders omdat ze hier niets vinden’’, stelt Timmermans. ,,Zo werk je krimp in de hand en dat willen we niet. Een huis slopen is oké, maar dan moet er een goedkoop huurhuis voor terug.’’

Motie

De schreeuw om meer huurhuizen klonk al eerder in de gemeenteraad, maar is voor het eerst verwoord in een motie. Daarin staat ook dat aan Acantus geen sloopvergunning wordt verleend als vervangende nieuwbouw achterwege blijft. ,,Ook dat kan de wethouder laten weten als hij met Acantus de volgende prestatieafspraak maakt’’, zegt Timmermans. In die jaarlijkse afspraak met elke afzonderlijke gemeente in Acantus’ werkgebied, staat wat de corporatie voor activiteiten in Vlagtwedde ontplooit.

Wethouder Lok is niet blij met de motie. ,,Omdat je Acantus juridisch niet kunt dwingen nieuw te bouwen als ze een woning sloopt. Ik heb de corporatie ook uitgenodigd om de gemeenteraad te bezoeken en uitleg te geven. Dat bezoek komt eraan en misschien was het beter geweest daarop te wachten.’’

Lok zegt zich de zorgen over de beschikbaarheid van huurwoningen te kunnen voorstellen. ,,Daarbij is het toch ook zo dat er met enige regelmaat wel huurhuizen vrijkomen.’’

Dat laatste liet manager Anja Kluiter van Acantus onlangs ook weten. Ze erkende dat er inderdaad betrekkelijk weinig huizen in Vlagtwedde worden aangeboden, maar zei ook dat er zo’n honderd actieve woningzoekenden in de gemeente zijn. Een aantal dat niet veel verschilt met andere gemeenten. Volgens haar hebben de meeste van de actief zoekenden binnen een halfjaar een woning. In de andere gemeenten is de wachttijd volgens haar langer.

Vlagtwedde vangt voldoende statushouders op

De gemeente Vlagtwedde heeft in de eerste helft van dit jaar 27 statushouders gehuisvest. Twee meer dan eigenlijk nodig was.

Vlagtwedde moet als elke gemeente elk jaar een bepaald aantal nieuwe Nederlanders huisvesten. In de eerste helft van dit jaar moest ze dertien een plekje geven. ,,Daarbij hadden we nog een achterstand van twaalf van vorig jaar’’, zegt wethouder Seine Lok. ,,Desondanks hebben we de doelstelling ruim gehaald.’’

Een verklaring daarvoor is er volgens Lok ook. ,,De meeste van de statushouders vestigen zich in Ter Apel en daar staat ook het asielcentrum. Om de druk op dat dorp te verminderen, hebben we de overheid gevraagd ons, waar het om statushouders gaat, meer gezinnen te geven. Die integreren meestal beter dan alleenstaanden. Aan die wens is tegemoetgekomen, met als gevolg dat we op het aantal statushouders zitten dat we moeten huisvesten.’’ Een ander gevolg is volgens de wethouder dat de druk op de woningmarkt kleiner is. ,,Gezinnen wonen in één huis en woningcorporatie Acantus hoeft daarom minder woningen te reserveren.’’

menu