Actie Hunze en Aa's tegen mestlozing

Waterschap Hunze en Aa's

Waterschap Hunze en Aa's heeft de landbouwers in het werkgebied via sociale media gevraagd maatregelen te nemen om te voorkomen dat er mest in sloten belandt.

Waterschap Hunze en Aa's heeft de landbouwers in het werkgebied via sociale media gevraagd maatregelen te nemen om te voorkomen dat er mest in sloten belandt.

Hunze en Aa's vindt een waarschuwing op zijn plaats, omdat er door hevige regenval veel water op mestbassins is blijven liggen. ,,Wij hebben geadviseerd om het water regelmatig van het bassin te verwijderen. Daarmee voorkom je eventuele problemen”, zegt woordvoerder Cora Kuiper.

In voorgaande jaren stuurde het schap de landbouwers nog een brief. Daar is nu van afge-zien.

Ook is de landbouwers er nogmaals op gewezen dat ze nagenoeg altijd opdraaien voor de kosten die het schap moet maken om mest uit sloten te verwijderen.

Een aantal jaren geleden werden landbouwers geconfronteerd met diefstal van de zogenoemde mestafsluiters. De dieven dachten ten onrechte dat deze afsluiters van waarde waren, omdat er mogelijk koper in zat. ,,Door diefstal van die afsluiters is er in het verleden vaak een mestlozing in sloten geweest”, weet Kuiper.

Afgelopen jaar was er geen enkele mestlozing. ,,Dat komt mede omdat landbouwers hun mestbassin beter beveiligen.” In 2011 waren er drie meldingen, het jaar erop vijf, in 2013 drie en in 2014 was er één incident.

Nieuws

Meest gelezen

menu