Actievoerende studenten blijven uit op station Groningen

De ochtendspits lijkt voor veel studenten te vroeg in actie te voeren. Studentenbonden verwachtten dinsdagochtend topdrukte, maar op het station in Groningen is daar weinig van te merken. Landelijk hebben meer dan 27.000 studenten zich aangemeld om in de spits te reizen uit protest tegen de plannen om collegetijden te verruimen. De extra drukte valt echter mee.

De ochtendspits is in Groningen druk, maar geenszins drukker dan normaal. De Groninger studentenbond is wel op het station aanwezig met twee bestuursleden. Zij reizen uit solidariteit mee van Groningen naar Assen.

Dion Glastra, voorzitter van de Groninger Studentenbond: "We hadden op meer mensen gehoopt. Maar we hadden niet heel hoge opkomst verwacht omdat dit zo kort van te voren werd aangekondigd. Het is een landelijke actie en in Groningen speelt het blijkbaar toch minder. En dan is zo'n actie toch wel erg vroeg."

Ook op andere stations in het land lijkt er weinig extra drukte te zijn. Uit het aantal aanmeldingen is duidelijk dat veel studenten het wel eens zijn met strekking van het protest, maar daadwerkelijk meedoen in de ochtend lijkt teveel gevraagd.

Op Twitter wordt inmiddels door treinreizigers gegrapt dat de actievoerende studenten zich massaal hebben verslapen.

loading  

menu