Advies over zienswijze windmolens in Zuidbroek

Zo'n vijftig belangstellenden bezochten woensdagavond de info-avond over Windmolenpark N33 in dorpshuis de Broeckhof in Zuidbroek.

Namens de DorpenAlliantie Oost-Groningen, die de avond organiseerde, liet Wil Keesom de aanwezigen met een korte presentatie zien hoe zij de overheidsplannen voor het park online kunnen vinden, mochten ze daar middels een zienswijze op willen reageren.

Deze plannen liggen tot 10 november ter inzage. Alleen als ze een zienswijze indienen, kunnen mensen later eventueel in beroep bij de Raad van State.

Daarna sprak Lies Zondag van protestgroep TegenwindN33 de zaal toe. Ze besprak de neveneffecten van het windmolenpark. Li & Van Wieren advocaten informeerde de mensen ten slotte over mogelijke rechtsbijstand bij verzet tegen de plannen.

De aanwezigen lieten zich rustig bijpraten over de plannen en stelden na afloop enkele vragen over onder meer de locaties van de molens en andere indelingen van het park die ze naar aanleiding van de kaarten voor konden stellen. De vragen werden door de verschillende sprekers samen beantwoord.

menu