In hoogtijdagen werkten ongeveer 40 mensen voor het Winschoter adviesbedrijf Interon bv/Advisor. Eind maart is het faillissement aangevraagd door de stichting Trias Economica.

Vijf mensen staan nog op de loonlijst. Of ze hun baan behouden hangt af van gesprekken met potentiële overnamekandidaten. Het is wel de inzet van curator mr. Sander Vos (Yspeert advocaten) om de werkgelegenheid veilig te stellen, want de mensen beschikken over voldoende knowhow. Een doorstart wordt ook onderzocht.

Het bedrijf werkte voor gemeenten Oldambt, Pekela en Veendam

Interon/Advisor werden respectievelijk in 2006 en 2004 opgericht door de Winschoter Dick Abee. Het bedrijf werkte veelal voor overheden en bedrijven. ,,Ze richtten zich op alle facetten van het ondernemerschap, waaronder levensvatbaarheid van bedrijven. Ook voerden ze de landelijke Bbz-regeling uit voor diverse gemeenten.”

Een regeling die door elke afzonderlijke gemeente wordt uitgevoerd. Het biedt startende en bestaande ondernemers de mogelijkheid tot het verkrijgen van een lening en/of een periodieke uitkering voor het levensonderhoud. Het afgelopen jaar kwam daar ook de Tozo-regeling bij voor in ieder geval de gemeente Oldambt, Pekela en Veendam.

,,Het wrange van dit faillissement is dat dit bedrijf zich onder meer bezighoudt met onderzoek naar levensvatbaarheid van bedrijven en nu zelf de stekker uit hun bedrijf haalt”, duidt Vos. ,,Het bestuur zag het orderpakket opdrogen, mede nadat ze een Bbz aanbesteding van de gemeente Oldambt had verloren.”

Ongeveer 50.000 euro schuld

Die nieuwe opdracht waar ze op hadden ingetekend, gaat op juli van dit jaar in. Het bestuur, waarin twee zonen van oprichter Abee zitting hebben, zag geen kans op korte termijn nieuwe opdrachten binnen te halen. ,,Ze hebben het faillissement keurig en vroegtijdig gemeld. De schuldenlast is nu nog te overzien. Mijn eerste schatting is dat er ongeveer 50.000 euro aan schuld is opgebouwd. Mijn focus is er nu op gericht om de vijf medewerkers bij een overnamekandidaat onder te brengen.”

De stichting Trias Economica bestaat sinds medio vorig jaar en werd opgericht nadat de grondlegger van het bedrijf, Dick Abee, uit het bedrijf stapte en bij de gemeente Oldambt als ambtenaar aan de slag ging. ,,Hij wilde elke schijn van belangenverstrengeling vermijden.” Vorig jaar noteerde het bedrijf nog een omzet van ongeveer een half miljoen euro. De jaren daaraan voorafgaand schommelde de omzet rond de vier ton, weet Vos.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen