Aardbevingsregio roept Tweede Kamer op tot actie: 'We staan op een kantelpunt'

De burgemeesters van de 'aardbevingsgemeenten', commissaris van de Koning René Paas, de Groninger Bodembeweging en het Groninger Gasberaad hebben een gezamenlijke brief met vijf adviezen aan de Tweede Kamer gestuurd.

,,Veel Groningers geloven het rijksbeleid inzake de gaswinningproblematiek in Groningen niet meer", schrijven de ondertekenaars.  ,,Ondanks het besluit van minister Wiebes om de gaskraan op termijn dicht te draaien zijn ze verontwaardigd, ontgoocheld, cynisch, boos, teleurgesteld, pessimistisch, wantrouwend of murw.''

,,Ruim zes jaar na de zware beving in Huizinge zijn nog weinig woningen versterkt en verloopt de schadeafhandeling trager dan ooit. De kans op een zware beving is daarbij nog steeds significant hoog. Het vertrouwen in de schadeafhandeling en versterking van woningen is er niet. We staan op een kantelpunt waarbij er in Groningen iets fundamenteel misgaat."

Advies 2 gaat over de vele loketten waar de gedupeerden langs moeten om hun schade vergoed te krijgen.

De ondertekenaars zeggen bezorgd te zijn over de versterkingsoperaties. ,,Wij maken ons grote zorgen over de naleving van de gemaakte afspraken: de beschikbare capaciteit bij de uitvoeringsorganisaties NCG en het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) blijft achter en de beschikbare kennis en ervaring is zelfs substantieel af- in plaats van toegenomen. Er wordt onvoldoende en te langzaam geld beschikbaar gesteld, NAM heeft nog altijd vergaande invloed en we merken niet dat tegemoet kan worden gekomen aan de gewenste gebiedsgerichte aanpak.''

De briefschrijvers vragen ook aandacht voor de mensen van wie de panden al geïnspecteerd zijn, maar die nog steeds wachten op een versterkingsadvies.

,,Kenmerkend voor het gaswinningsdossier zijn de continu veranderende spelregels en normenkaders'', schrijven de bestuurders en de belangenorganisates. ,,Dit terwijl voor de uitvoering van de schadeafhandeling en versterking en het terugwinnen van vertrouwen, voorspelbaarheid en navolgbaarheid vanuit één slagvaardige uitvoeringsorganisatie een vereiste zijn.''

De regiovertegenwoordigers beëindigen hun brief met een dringende oproep:

,,Tijdens uw bezoeken aan het aardbevingsgebied spreekt u steevast met inwoners. U hoort verhalen dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd in de afhandeling van hun schade, dat ze jarenlang wachten en in onzekerheid verkeren over de versterking van hun eigen woning. Het is nog steeds niet gelukt om goed van start te gaan en samen met alle betrokkenen de schouders eronder te zetten.''

,,Zoals u weet grijpt dit alles zeer diep in op onze inwoners en dit móet worden doorbroken. Wij hebben ons in onze adviezen in deze brief beperkt: er moet nog veel meer geregeld en georganiseerd worden. Maar in elk geval moet opvolging worden gegeven aan de vijf adviezen die in deze brief staan. Wij roepen u daarom met klem op om onze adviezen in te brengen tijdens het debat van aanstaande woensdag en concrete garanties van het kabinet te vragen.''

Lees hieronder de hele brief.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen