Het hof van discipline heeft twee advocaten uit Groningen voor vier weken geschorst wegens het aannemen van een erfenis van een miljoen euro aan zwart geld. De erfenis werd in koffers vol biljetten van twintig en vijftig euro hun kantoor binnengerold.

Fiscaal advocaat Leen Hooites en ondernemingsrechtspecialist Rens Nijdam van het Groningse advocaten- en notariskantoor PlasBossinade krijgen in het voorjaar van 2016 bezoek: de huisgenote van een bejaarde Groninger, die kort daarvoor is overleden. De nicht in kwestie woonde jarenlang in bij haar oom, en vindt bij het opruimen van de woning na zijn overlijden twee koffers vol met bankbiljetten.

In totaal gaat het om 932.095 euro in kleine coupures. De advocaten laten de koffers naar kantoor komen en zorgen vervolgens voor een geldtransport naar de Rabobank, waar het bedrag wordt afgestort op de derdengeldrekening van het advocatenkantoor.

Japanse ex-vriendin

Na onderzoek door de advocaten blijkt dat de overleden man het geld enkele maanden voor zijn dood in contanten had opgenomen bij de Commerzbank in het Duitse Leer, vlak over de grens bij Groningen. Het gaat om zwart geld, waarover de man al eerder contact had gezocht met het advocatenkantoor, omdat hij zou overwegen het alsnog op te geven bij de fiscus.

De Duitse bankrekening staat op naam van de voormalige secretaresse van de man, met wie hij in het verleden ook een relatie heeft gehad. De vrouw is al jaren eerder teruggekeerd naar haar geboorteland Japan.

Het bezoekje van de man aan de Commerzbank, waarbij hij het miljoen in contanten had opgenomen, is dan inmiddels via de Duitse autoriteiten gemeld bij de Nederlandse Belastingdienst. Die doet navraag bij de twee kinderen van de man, aangezien zij de enige erfgenamen zijn. Zij weten niet beter dan dat hun vader is overleden met een saldo van 65 euro op zijn Nederlandse bankrekening, en vragen de inwonende nicht om opheldering. Die vraagt op haar beurt de twee advocaten om hulp.

Intimiderende brief

Advocaten Hooites en Nijdam sturen daarop een aangetekend schrijven aan de erfgenamen. Het is een intimiderende brief, waarin ze de kinderen verbieden in gesprek te gaan met de Belastingdienst over de kwestie en ze hen bovendien sommeren de informatie van de Belastingdienst te overhandigen. Tot slot stellen de advocaten de kinderen aansprakelijk voor alle schade als ze de sommaties niet nauwgezet opvolgen. In de brief wordt de Belastingdienst bovendien beschuldigd van schending van het ambtsgeheim, aangezien het geld volgens de advocaten niet toekomt aan de kinderen, maar aan de Japanse ex-vriendin van de overleden man.

Ondertussen keren Hooites en Nijdam voor 366.695 euro aan declaraties aan zichzelf uit voor het werk dat ze in de kwestie verrichten vanaf de derdengeldrekening, en maken ze alvast enkele tienduizenden euro’s over aan de Japanse vrouw.

Drie klachten

Zowel de Belastingdienst, de deken van de orde van advocaten als de twee kinderen dienen een klacht in tegen de advocaten. Het hof van discipline heeft de advocaten begin december voor een maand geschorst, waarvan twee weken voorwaardelijk, en legt ze daarnaast ook nog twee berispingen op. Volgens het hof zijn zij „op een ontoelaatbare wijze omgegaan met de derdengelden, door daarmee te bankieren. Hierbij hebben zij onvoldoende rekening gehouden met belangen van derden (de kinderen, red.). Zij hebben met hun gedragingen de gelegenheid gecreëerd om hun eigen facturen te kunnen voldoen met deze derdengelden, waardoor zij minst genomen de schijn hebben gewekt hun eigen belangen te dienen met deze constructie”, zo oordeelt het hof.

Volgens de tuchtrechter hadden de twee het aanbieden van het miljoen in twee koffers bovendien moeten melden bij de deken, aangezien advocaten daartoe verplicht zijn bij bedragen boven de 5000 euro. „Op deze manier hebben de advocaten de kernwaarde (financiële) integriteit geschonden die van een advocaat wordt verlangd”, stelt de tuchtrechter.

Geen contante betaling

Peter Fousert, bestuurder van PlasBossinade Advocaten, laat in reactie op de schorsing van zijn kantoorgenoot Hooites weten dat de kwestie „heel bijzonder was, en absoluut geen alledaagse zaak, waarbij keuzes gemaakt zijn”.

Fousert zegt daarbij destijds niet betrokken te zijn geweest. Over het tegen de regels niet melden van het miljoen in contanten aan de deken, zegt Fousert: „Op dat moment had die regel nog niet de uitleg die het hof er nu aan geeft. Het betrof hier namelijk geen contante betaling aan het advocatenkantoor, maar een storting op de derdengeldrekening. En de betaling van de 366.695 euro aan facturen van het advocatenkantoor gebeurde vervolgens niet in contanten, maar vanaf de derdengeldrekening.”

Advocaat Rens Nijdam, die inmiddels is overgestapt naar een ander Gronings advocatenkantoor, wil niet inhoudelijk op zijn schorsing reageren. „Behalve dat we destijds naar eer en geweten hebben gehandeld”, aldus de advocaat.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen