Foto: Pixabay.

'Afgeknepen' gemeenten in Drenthe en Groningen protesteren tegen gemeentefonds. Armste gemeenten krijgen minste geld

Foto: Pixabay.

De noordelijke gemeenten die financieel zwaar getroffen worden door de herverdeling van het gemeentefonds, laten zich niet naar de slachtbank leiden.

De Verenigingen van Groninger-, Drentse- en Friese gemeenten laten zelf een bureau de fouten opsporen in het nieuwe model voor het gemeentefonds. Ze willen weten hoe het komt dat uitgerekend de armste gemeenten in Nederland vanaf 2023 extra worden afgeknepen.

Opvallend is dat negen van de tien gemeenten in Groningen er vele miljoenen op achteruit gaan. Alleen de gemeente Groningen krijgt meer geld. Bert Nederveen, bestuurslid van de Vereniging van Groninger Gemeenten, wil dat de onderste steen boven komt. ,,Wij vragen een second opinion. Hoe is het mogelijk dat uitgerekend onze provincies de dupe zijn geworden van een andere rekenmethode?’’

Kansarm en armlastig

Nederveen zegt dat het te maken kan hebben met een ‘verevening van de gemeentelijke inkomsten, uitgaven voor sociale zorg en de herindelingen’. ,,We laten het er niet bij zitten. Er is ons alles aan gelegen om op te sporen waar het precies mis is gegaan.’’ Volgens de Groninger gemeenten kan het niet zo zijn dat gemeenten die op landelijke lijstjes te boek staan als meest kansarm en financieel zeer armlastig, deze tik te verwerken krijgen.’’

Om het geld anders te verdelen tussen grote steden en plattelandsgebieden draaiden ambtenaren van Binnenlandse Zaken aan allerlei knoppen in het verdelingsmodel. Eerder werd besloten ziekenhuisbezoek en medicijngebruik minder zwaar te laten meewegen bij de verdeling. Ook dat pakt slecht uit voor gemeenten die sociaal en economisch niet zo sterk zijn.’’

Niet sleutelen aan model

Nederveen hoopt dat het onderzoek binnen enkele weken is afgerond. ,,Half maart spreken we met de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Die hopen we ervan te overtuigen dat het anders moet. Minister Kajsa Ollongren ziet dat het model voor gemeenten in het Noorden slecht uitpakt, maar wil er verder liever niet aan sleutelen.’’ Wel vraagt zij de ROB om advies. De ROB is het hoogste raadgevende college voor de regering over het functioneren van de overheid.

Het rijk wil de regio’s compenseren, maar daar stinken de gemeenten niet in. Nederveen: ,,Dan krijg je incidenteel wat geld. Wat er moet gebeuren is dat de verdeling wordt aangepast, zodat we niet ieder jaar om extra geld hoeven te vragen.’’

‘Het is onverdraaglijk’

Commissaris van de Koning René Paas heeft laten weten dat er voor de getroffen gemeenten veel op het spel staat. ,,Ze lopen leeg op hun sociale taken. De reserves zijn flink geslonken. Nu verliezen ze nog meer geld voor de zorg aan kwetsbare mensen. Dit gaat over vele miljoenen. Het is onverdraaglijk.’’ De commissaris wil dat het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn werk overdoet. ,,Het rekenmodel voor de verdeling van het gemeentefonds was slecht, maar dit is nog slechter.’’ Incidentele compensatie voor gemeenten noemt Paas ‘prutswerk’.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu