Afgetreden wethouder Stadskanaal Lian Veenstra (SP) wilde niet met 'sloophamer van het rijk zwaaien'

Voormalig SP wethouder Lian Veenstra (links) onthult een AED in Mussel. Foto: Harry Tielman

De ‘ondergrens is bereikt’, zegt de afgetreden wethouder van Stadskanaal Lian Veenstra (SP). Ze ziet de forse bezuinigingsopgave niet zitten en wil niet namens het rijk de ‘sloophamer’ hanteren achter de voordeur van kwetsbaren in Stadskanaal, zegt ze. Afgelopen maandag legde Veenstra haar ambt naast zich neer. Een donderslag bij heldere hemel voor de overige leden van het college.

Het is een week geleden dat Veenstra om toestemming vroeg om in Veendam te mogen blijven wonen. De wethouder met onder meer zorg, sport en armoedebestrijding in haar portefeuille moest dat doen, omdat wethouders eigenlijk in hun eigen gemeente moeten wonen tenzij de gemeenteraad daarvoor vrijstelling geeft.

Ze kreeg die toestemming, waardoor het college van burgemeester en wethouders op vier bleef, één minder dan in februari toen waarnemend burgemeester Froukje de Jonge naar Almere vertrok. De politici die tegen het verblijf in Veendam stemden, merkten op dat dit vooral niet iets persoonlijks was en dat zij vonden dat de wethouder haar werk goed deed.


Dit was een verrassing voor iedereen, ook in het college.

,,Ja, voor iedereen behalve mij. Ik heb hier een aantal weken mee gezeten. Kijk, als je al ruzie of een conflict hebt gehad en je bent het niet eens met elkaar, dan is het minder moeilijk. Maar de samenwerking met de collega’s vond ik altijd erg goed en ik heb mij als Veendammer altijd erg welkom gevoeld.’’


Toch zouden sommigen zeggen dat je ze nu de rug toekeert al voordat er een bezuinigingsplan ligt.

,,Ja, dat is een manier om ernaar te kijken. Aan de andere kant ging hier voor mij ook een persoonlijke en politieke worsteling aan vooraf. Ik voorzie dat met de huidige tekorten er alleen een oplossing komt die tot meer kaalslag gaat leiden. Als het dan nog zo zou zijn dat het is ontstaan door wanbeleid, maar het is echt het gevolg van het rijk dat al jaren taken over de schutting gooit zonder daarvoor voldoende geld beschikbaar te stellen. Wij kunnen niet blijven bezuinigen. Het houdt ergens op.’’


En dat is hier?

,,Dat is hier. Ook een wethouder heeft een ondergrens waar die niet doorheen wil zakken. Ik ga die kaalslag, de sloophamer van het rijk, niet in Stadskanaal hanteren. Iedereen kan aanvoelen dat het met een procentje hier en daar niet klaar is. Er moeten ingrijpende keuzes worden gemaakt die inwoners van Stadskanaal ook achter de voordeur gaan merken. Dan kan ik nog wel vier of vijf maanden meepraten alsof ik die keuzes ga uitvoeren, maar ik wil geen toneelspel spelen.’’


Loopt u niet weg voor uw politieke verantwoordelijkheid? De opgave ligt er nog steeds, iemand moet het doen. Stadskanaal staat voor een grote uitdaging, terwijl het college nu nog uit drie leden bestaat.

,,Dat maakt het ook een lastige keuze. Het is een periode van wikken en wegen. Maar er is toch ergens een grens die je vanuit een persoonlijk en politiek standpunt wilt hanteren.’’


Met het vertrek van Veenstra stapte ook de SP uit de coalitie, die nog wel een meerderheid heeft. Loco-burgemeester Johan Hamster en de overige overgebleven leden van het college van burgemeester en wethouders zeggen het te betreuren dat Veenstra en de SP ‘ervoor kiezen opgaven te ontwijken nog voor ze volledig overzichtelijk zijn’.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen