Het wegwerken van achterstanden binnen de strafrechtspraak wordt vertraagd door vakanties. De verwachting is dat pas over een paar weken kan worden begonnen met het versneld afhandelen van strafzaken.

Ruim een maand geleden werden door het Ministerie van Justitie en Veiligheid landelijk stevige maatregelen aangekondigd om de strafrechtspraak vlot te trekken. Er liggen tienduizenden strafzaken te wachten op een oordeel van rechters. Vanwege de coronacrisis draaien rechtbanken al maanden op halve kracht.

De rechtbank Noord-Nederland heeft bij wijze van proef een week lang zittingen gehouden in het (tijdelijke) stadhuis van de gemeente Groningen. Dat is goed bevallen, zegt rechtbankwoordvoerder Anno Rijpkema. ,,Vanwege het zomerreces ligt dit nu stil, maar we willen er wel mee doorgaan. We zijn hierover met de gemeente in gesprek.’’

Strafzaken kunnen niet elders worden gehouden

De reden om rechtszaken (bestuursrecht en civiel recht) buiten de gerechtsgebouwen te behandelen, is dat in de rechtbanken zelf meer ruimte ontstaat voor het houden van strafzaken. Die kunnen vanwege de beveiliging niet elders worden gehouden. Hoewel de rechtbanken in Groningen en Assen voldoende zittingszalen hebben, gelden er beperkingen voor het aantal mensen dat toegelaten kan worden in de gebouwen.

Van de mogelijkheid om ook in de avonduren zittingen te houden maakt de rechtbank Noord-Nederland geen gebruik. ,,We gaan wel wat langer door. We plannen ook zaken na vier uur ’s middags, maar dat mag je geen avondzittingen noemen’’, zegt Rijpkema.

Nog geen oudgedienden van stal gehaald

Een andere maatregel die eind juni werd aangekondigd was dat een beroep kan worden gedaan op rechters die recent met pensioen zijn gegaan. Voor zover bekend zijn in het Noorden nog geen oudgedienden van stal gehaald.

Het gebrek aan rechters in Noord-Nederland is een extra probleem om de nog steeds groeiende berg aan strafzaken te kunnen wegwerken. Het rechterstekort bestond ook al voor de coronacrisis. Bij het gerechtshof in Leeuwarden wordt al langere tijd extra geïnvesteerd in het aantrekken van strafrechters. Als het afhandelen van strafzaken straks op stoom komt, zal dat ook leiden tot meer beroepszaken bij het hof. Een woordvoerder: ,,Wij weten dat er een piek aan zit te komen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Rechtbank