'Afhandeling van schade in Groningen kan sneller met nieuwe regels'

De beoordeling van mijnbouwschade in Groningen kan vlotter nu de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) een advies van deskundigen overneemt.

In de Tweede Kamer werd afgelopen week kritiek geleverd op de stroeve afhandeling van de berg schades die bij het schadeloket ligt. Ook de regio is daar ontevreden over. Bovendien moeten gedupeerden na de melding van hun malheur zich maanden verbijten voor er een expert langs komt. Er wachten nog ruim 16.500 schades op afwikkeling.

Extra schade-opnemers

Om het tempo van de besluitvorming te verhogen, heeft de TCMG maatregelen genomen. Behalve de komst van extra schadeopnemers, gaat de TCMG ook samenwerken met woningbouwcorporaties om schades aan huurhuizen vlotter af te wikkelen. Ook wordt een kleine groep geselecteerde aannemers ingezet, die zelf schades mag opnemen en verhelpen.

Een panel van deskundigen heeft voorts in opdracht van de TCMG spelregels opgesteld voor de beoordeling van schadeclaims. Voorzitter van het panel is hoogleraar Toon van Mierlo. Lid is onder anderen ir. Willem Meiborg uit Woerden, de kleinzoon van ‘Willem Beton’, die in 1963 als eerste waarschuwde voor de risico’s van de gaswinning.

Geen verwarring meer over de afstand

In het advies wordt onder meer beschreven op welke afstand van het Groningenveld en de gasopslag in Norg schade veroorzaakt kan zijn door mijnbouw. Schades boven het gasveld plus een zone van zes kilometer er omheen zijn kansrijk. Verwarring over de afstand waarop schades nog aannemelijk zijn, moet daarmee tot het verleden behoren.

Ook is nu voor het eerst vastgelegd welke schade zeer waarschijnlijk wel en niet voor vergoeding in aanmerking komt. Geen bevingsschade is bijvoorbeeld verkleuring van houtwerk. Ook veroudering, verwering en het afbladderen van verf staat los van de aardbevingen, stellen de deskundigen.

Voor extra kwetsbare gebouwen op bijzondere locaties, zoals wierden, wordt een uitzondering gemaakt.

Steuntje in de rug voor de gedupeerden

De schadeopnemers maken gebruik van het zogeheten wettelijk bewijsvermoeden. Dat is door het deskundigenpanel nauwkeurig uitgewerkt. Bij het wettelijk bewijsvermoeden, dat trouwens ook wordt toegepast door de Arbiters, is het uitgangspunt dat schade die een gevolg van aardbevingen door de gaswinning kan zijn, ook als zodanig moet worden behandeld. Het is bedoeld als een steuntje in de rug van gedupeerden. Het bewijsvermoeden geldt enkel in het gebied van het Groningengasveld en rond de gasopslag in Norg.

,,We wilden iets praktisch, vooral geen nieuw wetenschappelijk onderzoek. Groningen moet vooruit. En het moest ruimhartig zijn’’, zegt voorzitter Bruno van Ravels van de TCMG. ,,Dit voorkomt discussies achteraf en dat voorkomt weer vertraging.”

Op nieuwe, ingewikkelde regelingen zit volgens hem niemand te wachten. ,,We moeten niet elke week een nieuwe luchtballon oplaten. Daar worden de mensen gek van.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen