De afvalsoap in Westerwolde verscheurt de politiek; motie tegen afvalplan haalt het net niet

Foto: Huisman Media Foto: Huisman Media

De poging van de complete oppositie in Westerwolde om het afvalplan van burgemeester en wethouders van tafel te krijgen, is nipt gestrand.

De poging behelsde het indienen van een motie tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering. Die zegt dat B en W na een aanbesteding met een commerciële partij in zee moeten gaan waar het om afvalinzameling en -verwerking gaat.

De negen raadsleden van de oppositiepartijen steunden de motie, maar de negen raadsleden van de coalitiepartijen PvdA en Gemeentebelangen niet. Daarmee haalde de motie het niet en werd weer duidelijk hoe de ‘afvalsoap’ de politiek in Westerwolde verscheurt.

Te hoog bedrag voor huishoudens

Die soap vloeit voort uit het feit dat Westerwolde een uniforme wijze van afvalinzameling moet krijgen. Nu gelden nog verschillende inzamelwijzen uit de voormalige gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde.

Het plan van B en W: elk huishouden een groene en grijze bak, een vast tarief plus een bedrag per lediging van de grijze bak. B en W willen voor de verwerking het bedrijf Omrin inhuren, waarvan gemeenten aandeelhouder zijn.

Vorig jaar stemde de gemeenteraad een eerste voorstel van B en W weg, vanwege de hoogte van het door huishoudens te betalen tarief. Enkele weken geleden gebeurde hetzelfde: 300 euro was de meeste politici te gortig.

‘Beter met een marktpartij in zee’

Volgens de oppositie kan beter op de prijs en zo op het tarief worden gestuurd met een marktpartij dan met Omrin. ,,Daarom onze motie’’, zegt CDA-fractievoorzitter Herma Hemmen. ,,Zo kan ook beter worden gestuurd op de manier van scheiden, service en duurzaamheid.’’

Wethouder Henk van der Goot blijft bij zijn voorkeur voor het publiekrechtelijke Omrin. Hij wil na het zomerreces opnieuw het afvalplan op tafel leggen. ,,Waarbij wellicht kosten voor de aanpak van onze afvalbrengstations uit het plan worden gehaald. Zo daalt het tarief.’’ Hemmen ziet die ‘boekhoudkundige ingreep’ niet zitten.

menu