In het landelijk Donorregister staan al zo'n 251.000 Groningers: van hen willen 135.000 organen afstaan na hun dood

Alian Spelde stond een nier af aan haar zoon (links op de foto aan de muur) en hoopt dat veel Groningers donor worden Foto: Harry Tielman

Van de 488.000 Groningers van 18 jaar en ouder staan zo’n 251.000 momenteel geregistreerd in het landelijk Donorregister.

Onder hen zijn bijna 135.000 die na hun dood weefsel en/of organen af willen staan. Het aantal Groningers dat heeft aangegeven zo’n donatie niet te willen, bedraagt ruim 92.000. Ruim 24.000 laat de keuze over aan een partner, familie of iemand anders

De bij de cijfers horende percentages zijn bekend gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), aan de vooravond van het verzenden van een eerste herinneringsbrief op basis van de nieuwe Donorwet.

,,Die brief gaat naar de 236.700 Groningers van 18 jaar en ouder die nog geen keuze hebben gemaakt’’, zegt een woordvoerster van het ministerie van VWS. ,,Zij krijgen tussen 6 en 17 maart de brief waarin hen wordt gevraagd die keuze wel te maken en in te vullen op www.donorregister.nl. De eerste brieven gaan naar Westerkwartier, daarna komen andere gemeenten aan de beurt.’’

Al 10 miljoen mensen hebben keuze gemaakt.

De nieuwe Donorwet die vorig jaar van kracht werd, stelt dat alle 18-plussers in het al veel langer bestaande Donorregister komen te staan; zij die wel en niet willen afstaan. Na het van kracht worden van die wet lieten velen zich op eigen initiatief registreren, bij degenen die dat eerder al hadden gedaan. In het hele land zijn er inmiddels 10 miljoen geregistreerden.

Nederlanders die de keuze nog niet hebben gemaakt, krijgen de herinneringsbrief en, als dat nodig is, later nog een tweede. Is er daarna nog geen keuze ingevuld, dan komt hij of zij met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het Donorregister te staan.

Een van de Groningers die hoopt dat zoveel mogelijk mensen zich laten registreren als donor, is Alian Spelde. Zij woont in Wildervank en staat al jaren in het Donorregister. Haar zoon Frank kreeg op 4 jarige leeftijd, 24 jaar geleden, een donornier. ,,Er was een wachtlijst maar hij had geluk, ook vanwege zijn jonge leeftijd, dat hij al snel een geschikte nier kon krijgen.’’

Dat orgaan hield het lang vol maar functioneerde enkele jaren geleden plots niet meer. ,,Ik heb toen zelf mijn nier aan mijn zoon afgestaan. Het mag duidelijk zijn dat ik blij ben met deze nieuwe wet. Ik hoop dat heel veel mensen donor worden maar respecteer ook degenen die om principiële redenen dat niet willen. Ik vind wel dat die laatsten, als ze zelf een orgaan nodig hebben, dat dan ook moeten weigeren.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen