Alarm over school voor ernstig zieke kinderen

FOTO GEERT JOB SEVINK

De Groninger Buitenschool voor ernstig zieke kinderen ligt onder vuur. Sommige ouders hebben zo weinig vertrouwen in de school dat zij hun kinderen thuis hielden.

Volgens een groep ongeruste ouders krijgen hun kinderen niet de juiste medische zorg en komen ze te vaak overstuur thuis. Zo zou de verpleegkundige van de basisschool in Haren onvoldoende gekwalificeerd zijn en werden volgens de ouders medicijnen toegediend die over datum waren.

Ook beklagen deze ouders zich over chaos in de leslokalen. Omdat de school volgens hen te veel zorg aanvraagt, zijn er veel begeleiders aanwezig tijdens de lessen. „De kinderen weten niet naar wie ze moeten luisteren. Zo ontstaan gedragsproblemen”, zegt een van de ouders.

Te weinig deskundigheid

Volgens een onderwijsconsulent die in oktober werd ingeschakeld om te bemiddelen is er te weinig deskundigheid op school. Ze meldde dit bij de Onderwijsinspectie. In het verslag van de consulent, dat in bezit is van deze krant, staat bovendien dat een leerplichtambtenaar en een arts dit voorjaar klachten indienden bij O2G2, het bestuur waar de Groninger Buitenschool onder valt.

Voorzitter Theo Douma van het college van bestuur van O2G2 kondigt op 11 april in een brief aan de ouders ‘een diepgaand onderzoek’ aan. Hij schrijft dat er ‘een fundamenteel verschil van inzicht tussen de school en de ouders van twee leerlingen is’. In afwachting van dit onderzoek is schooldirecteur Gerda Roeles naar huis gestuurd.

Onafhankelijk onderzoek

De verontruste ouders hebben vooralsnog weinig hoop op verbetering en pleiten voor een onafhankelijk onderzoek. O2G2-bestuurder Douma wil nog niet op de kritiek van de groep ouders reageren. Hij laat weten de bevindingen van het interne onderzoek maandag eerst met betrokkenen te willen bespreken.

De Groninger Buitenschool is een basisschool voor langdurig zieke kinderen. De ongeveer zestig leerlingen met bijvoorbeeld kanker, maag- en darmziekten of epilepsie komen met taxibusjes vanuit heel het Noorden naar de school in Haren. Veranderen van school is lastig omdat er niet veel van dit soort scholen zijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen