Alle stemmen gelden in De Wijert

Dennis Broekema, Bernadette Snellers en Frouk Reehoorn (vlnr) tonen het wijkspel waarbij bewoners uit De Wijert plannen voor hun wijk uitwerken. Foto Peter Wassing

Het Hendrik de Vriesplantsoen in de Groningse wijk De Wijert is vanmiddag onderwerp van een uniek democratisch project: de wijkdeal. Wat is het precies?

Gebroederlijk zitten ze samen aan tafel in de Innovatiewerkplaats in De Wijert. Frouk Reehoorn en Dennis Broekema van (bewoners)Platform De Wijert en Bernadette Snellers, gebiedssecretaris gebiedsteam Zuid van de gemeente Groningen.

Ze zijn sinds februari bezig met een uniek project: samen met alle bewoners van De Wijert, organisaties die er werkzaam zijn en met de gemeente werken ze aan een ‘wijkdeal’, plannen voor de (nabije) toekomst van de buurt. Plannen bedacht voor én door iedereen.

Plannen

Dat levert tot nu toe een veelheid aan plannen op: een muziekkoepel, sportactiviteiten, een theehuis en een ‘groetzone’, waarin mensen elkaar verplicht gedag zeggen. „Het sluit aan bij de huidige tijdgeest waarin mensen veel meer voor zichzelf moeten en willen zorgen”, stelt Broekema.

„Zoveel mensen lopen hier rond met zoveel goede ideeën”, vult Reehoorn aan. „Wij willen op een laagdrempelige manier mogelijk maken dat die ideeën tot uitvoer komen.”

Hoe dan? „Daarvoor hebben we het wijkspel”, zegt Broekema. In sneltreinvaart legt hij uit dat op talloze buurtbijeenkomsten bewoners met een bordspel aan de slag gaan, waarbij ze zelf ingebrachte plannen stapsgewijs uitwerken. Er zijn ook themabijeenkomsten, waarbij ze specifiek met thema’s als ‘werk’ en ‘duurzaamheid’ aan de slag gaan. Zo ontstaat er een breed palet aan ideeën voor De Wijert. In november wordt door de wijk een definitief toekomstplan gekozen. Wie wil kan vanmiddag in het Hendrik de Vriesplantsoen het wijkspel spelen en sparren met de aanjagers ervan.

Gelijkwaardige partners

Snellers: „Het mooie hiervan is dat we allemaal gelijkwaardige partners zijn. Er is natuurlijk wel eens vaker geprobeerd burgers te laten meepraten over ideeën voor hun wijk, maar uiteindelijk lag het besluit bij de gemeente. Nu is de gemeente gesprekspartner en staat ze dus gelijk aan het platform, alle bewoners en organisaties zoals de woningcorporaties in de wijk.”

En of die wijkdeal-plannen dan uiteindelijk ook betaalbaar en uitvoerbaar zijn? Broekema en Reehoorn kijken met een schuin oog naar Snellers. „Zolang het binnen redelijke kaders valt wel”, zegt ze.

„Maar, ook hier moeten we buiten de gebaande paden denken”, vult Reehoorn aan. „Het is niet meer de gemeente die zomaar met een zak geld aankomt. Ook in dit deel van het proces gaan we kijken of we het deels als buurt zelf, bijvoorbeeld middels subsidies en bedrijven, kunnen realiseren.”

Bevorderen van sociale cohesie

Dat hele idee van de wijkdeal past perfect in het straatje van Platform De Wijert. „Veel plannen die we in de wijkdeal terugzien, gaan over het bevorderen van sociale cohesie. Dat willen we ook met ons platform bewerkstelligen. Een gezellige en actieve wijk”, zegt Reehoorn.

„Deze maand zijn we een jaar op weg en je kunt best stellen dat we daarin slagen”, zegt Broekema. „Een kerstmarkt, eigen website en een drive-inbioscoop volgend weekend: we zijn goed bezig in De Wijert!”

menu