Alternatief plan voorwisselwoningen Ten Post

Inwoners van Ten Boer presenteren vanavond tijdens een inloopbijeenkomst een alternatief plan voor de wisselwoningen die de gemeente wil bouwen.

Het idee is een eiland met 32 woonarken, een passantenhaven en een strand op een nieuwbouwlocatie Vlamoven.

,,Een jaar of vijftien geleden is het gebied als nieuwbouwplek aangewezen’’, zegt ontwerper George van Engelen. Als uitbreiding op deze oorspronkelijke locatie stelt hij voor om op het iets noordelijker gesitueerd, vrij laag gelegen en drassig stuk grond een eiland uit te graven met daaromheen drijvende woningen.

Op deze manier kan de gemeente van de nood een deugd maken, stelt Van Engelen. ,,Het plan biedt een oplossing voor het probleem met de wisselwoningen.’’ Bovendien, zo betoogt hij, draagt het bij aan het toerisme en het toekomstbestendig maken van Ten Post.

Weg uitzicht

Het probleem waar Van Engelen op doelt is de geplande bouw van zestig wisselwoningen op de zogeheten locaties Sterenberg: de driehoek tussen de N360, Rijksweg en Jan Zijlstraat. De woningen zijn bedoeld voor aardbevingsslachtoffers die hun huis uit moeten voor restauratie of nieuwbouw.

Een slecht idee, oordeelde een grote groep inwoners. Van Engelen: ,,Het is nogal uit de lucht komen vallen. Bovendien worden de huidige bewoners, die daar zijn gaan wonen voor het vrije uitzicht, geconfronteerd met zestig woningen waarvan niet duidelijk is hoe lang ze blijven staan. Dat is toch geen reclame voor het gebied.’’

Draaglijker

Dat er wat moet gebeuren, begrijpen de tegenstanders van het wisselwoningplan. Zoals ze ook begrijpen dat de gemeente onder tijdsdruk staat. ,,Dan grijp je meestal naar de voor de hand liggende methode’’, zegt Van Engelen. ,,Waar wij voor pleiten is om wel wisselwoningen te plaatsen, maar de helft minder. En daarbij serieus te kijken naar deze oplossing, als vervolgoptie, waardoor het allemaal wat draaglijker wordt.’’

Wat zo’n alternatief moet kosten, heeft Van Engelen nog niet helder voor ogen. ,,Er moet natuurlijk een hoop gebeuren. Het gaat erom dat we willen aangeven dat er ook andere dingen mogelijk zijn’’, zegt hij.

De gemeente houdt vanavond tussen 17.00 en 20.00 uur een inloopavond in gereformeerd kerk De Hoeksteen, waarop zij diverse locaties voor de wisselwoningen toont.

menu