Het vertrouwen in de overheid is weg. Desondanks wordt er verder overlegd over het omstreden windpark N33.

Hoe zit het met dat windpark N33?

Het Rijk houdt vast aan de komst van 27 turbines bij Meeden en 8 bij Veendam. Er is veel weerstand tegen 'dit woud van turbines'. Inwoners vrezen waardedaling van huizen. Actiegroepen strijden tegen de aantasting van het leefklimaat. Gebeten hond: projectontwikkelaars RWE, Yard en de grondeigenaren die veel geld verdienen aan windenergie.

Gaan partijen toch aan tafel?

Gebiedscoördinator Emme Groot heeft dit in opdracht van het Rijk, dat verder wil met het windpark, onderzocht. Groot sprak de afgelopen maanden met ongeveer vijftien betrokken partijen. Vrijdag maakte hij in Zuidbroek bekend dat bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken willen blijven bij de verdere ontwikkeling.

Daarmee is de kou uit de lucht?

Nee. Dorpsraadcoöperatie Meeden, Dorpenbeheerteam Ommelandercompagnie en de actiegroepen Tegenwind N33 en Storm Meeden accepteren het windpark niet. Zij willen het hebben over een alternatief energieplan, zoals bijvoorbeeld een groot zonnepark. In de huidige situatie zien de tegenstanders KAW-adviseur Groot als handlanger van minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken) die het windpark wil doordrukken.

Heeft nader overleg zonder kritische partijen die het dichtst op het windpark zitten eigenlijk wel zin?

Groot vindt van wel. Volgens hem is met de aanwezigheid van vele anderen het glas half vol in plaats van half leeg. Hij richt zich op partijen die wel mee willen praten. Dat zijn de provincie, de gemeenten Veendam, Oldambt, Menterwolde, projectontwikkelaars RWE en Yard, grondeigenaren, dorpsraden van Zuidbroek en Muntendam en mogelijk Scheemda en Westerlee. Op de agenda staan communicatie, participatie en compensatie. Groot hoopt dat de tegenstanders alsnog aanhaken.

Waarom zouden ze dat doen?

De kans bestaat dat RWE, Yard en de boeren geld beschikbaar stellen voor compensatie. Dorpen die niet aanschuiven of onvoldoende vertegenwoordigd zijn, kunnen achter het net vissen. Het kan zijn dat de thuisblijvers aan de inwoners moeten uitleggen waarom hun dorpen geen leefbaarheidsgeld krijgen. Dan zijn er diverse mogelijkheden: de dorpsvertegenwoordigers bezwijken onder de druk en gaan toch aan tafel. Of ze houden voet bij stuk waarna de zaak verder radicaliseert.

Wat zegt Groot in zijn rapport over sociale verhoudingen in het windparkgebied?

Onder inwoners is de teleurstelling in de overheid groot. Het vertrouwen is weg. De onderlinge verhoudingen binnen en tussen dorpen zijn punt van aandacht. Zo wordt er geen goedendag meer gezegd tegen betrokken boeren. Huiseigenaren worden door de bank gebeld dat ze bij moeten storten aangezien de hypotheek te hoog is in vergelijking met de waarde van de woning. De plaatsing van de windmolens komt boven op de andere oorzaken die zorgen dat de woningwaarde in het gebied daalt.

Hoe gaat het verder?

Groot komt snel met een stuur-, een project-, een klankbordgroep en natuurlijk een plan van aanpak.

Lees ook over het boycot van het dorpenteam van de Ommelandercompagnie en de hoop op hulp van het CDA bij tegenstanders.

Lees het volledige rapport hier .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Windmolens