Het Pepergasthuis in de stad Groningen. Foto: Chris Bakker / DvhN

Analyse: Pepergasthuis is te duur, maar waar is de 2,7 miljoen euro aan huurinkomsten gebleven?

Het Pepergasthuis in de stad Groningen. Foto: Chris Bakker / DvhN

Woningcorporatie Lefier wil het Pepergasthuis verkopen, met als hoofdargument dat de huur onvoldoende oplevert. Uit stukken blijkt het tegendeel.

Volgens Lefier is het onderhoud aan het 600 jaar oude Pepergasthuis te duur. ‘De opbrengsten uit de huur leveren onvoldoende op. Deze zijn niet dekkend voor het reguliere onderhoud dat aan dit monument moet gebeuren. Bovendien zijn er flinke onderhoudswerkzaamheden nodig, die grote investeringen vergen’, verdedigt Lefier de verkoop met een bericht op haar website.

Verkocht voor 1 miljoen gulden

De voorganger van Lefier heeft het Pepergasthuis eind jaren 80 in eigendom gekregen. Voor een bedrag van ongeveer 1 miljoen gulden, verkocht de stichting Sint Geertruids Gasthuis het hofje. Ook is het Pepergasthuis begin jaren 90 gerenoveerd.

De Rijksoverheid, provincie Groningen en de gemeente gaven 4 miljoen gulden subsidie voor deze renovatie. Dat was niet het volledige bedrag. De corporatie moest 1 miljoen gulden bijleggen, maar dat bedrag kon worden terugverdiend met de verhuur van de woningen.

Meerdere subsidieregelingen

Dit is niet de enige subsidie waarvoor het Pepergasthuis in aanmerking komt. Omdat het hofje een Rijksmonument is, kan de corporatie subsidie krijgen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Als de corporatie hier gebruik van had gemaakt, kon hiermee 2 ton worden opgehaald voor onderhoud of renovatie aan het Pepergasthuis. Ook zijn er provinciale subsidies voor groot onderhoud en renovatiewerkzaamheden aan monumenten.

Geen groot onderhoud

De corporatie heeft wel subsidie gekregen voor onderhoud aan de kerk in het gasthuis. Dat lijkt het enige grote onderhoud dat Lefier heeft uitgevoerd in de 30 jaar dat ze de eigenaar is.

Wel is er in die tijd klein onderhoud uitgevoerd als er bijvoorbeeld een ketel kapot is gegaan, een raam was gesprongen of een dakpan wegwaaide.

Huurinkomsten

Het Pepergasthuis heeft Lefier minimaal 2,7 miljoen euro opgeleverd aan huurinkomsten. Een deel van het bedrag ging op aan het betalen van rente en verzekeringen.

Maar er werd ook een bedrag van ruim 580.000 euro gereserveerd voor onderhoudswerkzaamheden. Geld dat zoals het lijkt op de plank ligt. Daarnaast zijn de keuken en de kerk in het Pepergasthuis jarenlang verhuurd. Het is niet bekend hoeveel geld die verhuur heeft opgeleverd.

Lefier reageert niet

Lefier wil niet ingaan op vragen van deze krant over hoeveel de huur van het Pepergasthuis de corporatie heeft opgeleverd, of de verschillende subsidieregelingen bekend zijn en weigert daarnaast een actueel overzicht te geven van de kosten die ze verwacht te maken voor de nodige renovatiewerkzaamheden.

,,Als wij woningen of panden verkopen, investeren we de opbrengst altijd weer in onderbouw, verbouw en nieuwbouw. Zo ook met de verkoop van het Pepergasthuis. Wij gaan niet in op je verdere vragen”, aldus een woordvoerder van de corporatie.

menu