Eén grijze bak met vast tarief in plaats van afval scheiden en betalen per kilo? De gemeente Groningen kan wel meer willen, vindt de Harense Anneke Schipper. Op de weekmarkt zet ze haar dorpsgenoten tot actie aan: ‘Diftar moet blijven!’

Zodra ze een potentiële ‘klant’ ziet, stapt Anneke Schipper (55) er monter op af en begint ze met haar vaste vragen. ,,Woont u in de voormalige gemeente Haren? Weet u dat ze volgend jaar de afvalinzameling gaan veranderen? Wat vindt u daarvan?’’

Sommige bezoekers van de markt op het Haderaplein in Haren kijken haar glazig aan. Maar de meesten snappen het meteen. ,,Ja, daar weet ik alles van’’, antwoorden ze veelbetekenend. Of: ,,Wáárdeloos.’’ Of: ,,Diftar moet blijven!’’

Haren wil afvalscheiding en betalen per kilo houden

Dat vindt Schipper ook. Daarom staat ze de hele vrijdag van 14:00 tot 19:00 op de markt, met een groene kliko, een parasol waar blikjes en melkpakken aan bevestigd zijn (‘Die willen wij in Haren gescheiden aanbieden’), en een stapel standaardbrieven aan de gemeente Groningen. Wie het met haar eens is, vraagt ze zo’n brief te ondertekenen.

Zo hoopt ze te voorkomen dat Haren vanaf volgend jaar onder hetzelfde afvalsysteem gaat vallen als Groningen. Daar in de grote stad geldt één vast tarief voor de afvalinzameling en kun je alleen glas, papier, textiel en in sommige wijken GFT gescheiden aanbieden. Maar hier in Haren scheiden de mensen alles aan de bron en betalen ze hun afval per kilo, in een zogenaamd diftarsysteem.

‘Het gaat niet om de kosten, maar om het milieu’

Volgens de wet mogen er geen twee regelsystemen binnen één gemeente bestaan en omdat er in de Groningse gemeenteraad geen meerderheid voor diftar was, is in september besloten om voorlopig overal het stadse regime te laten gelden. Schipper vindt dat onacceptabel. ,,Het gaat me helemaal niet om de kosten’’, verklaart ze, ,,maar om het milieu. Ik wil graag dat de wereld een beetje schoner is als ik ‘m verlaat.’’

Afval scheiden en per kilo betalen draagt daaraan bij, daar is Schipper van overtuigd. ,,Mensen die alles voor één bedrag in de grijze bak mogen gooien, gaan minder bewust om met wat ze kopen en hoeveel afval ze produceren’’, verwacht ze.

Anderzijds: voor tegenstanders van diftar heeft ze ook begrip. ,,Ik merk dat zij wel voor een schone stad zijn, maar zwerfafval vrezen. En gedoe, want hoe moet je zo secuur scheiden als je op een flat woont?’’ Het liefst zou ze zien dat ieder stadsdeel het systeem krijgt dat daar het beste past.

Schipper hoopt dat kwart van Harense huishoudens brief ondertekent

Het Burgercomité Haren heeft de brief opgesteld die Schipper vanmiddag uitdeelt. De strekking: Groningen heeft vóór de gemeentelijke herindeling beloofd dat Haren z’n geliefde diftar mocht houden, daar mogen stadsbestuur en gemeenteraad nu niet opeens op terugkomen. Alle ingevulde brieven gaan als officiële zienswijze richting de gemeente.

Het is geen mooie dag om praatjes aan te knopen, maar ondanks de miezerregen blijven er geregeld mensen staan om naar Schippers wervende teksten te luisteren. ,,Zou u meer weggooien zonder diftar, denkt u? U mag uw mening geven! Het is een vrije democratie. Wilt u een brief mee? En ook nog een paar voor de buren?’’

Zienswijzen over het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Groningen mogen nog tot 4 november ingestuurd worden. Schipper hoopt dat het er uiteindelijk 2020 zullen zijn. ,,Dat is ongeveer een kwart van alle huishoudens in de voormalige gemeente Haren. En het is natuurlijk een mooi symbolisch getal’’, glimlacht ze.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen