Burgemeester Schuiling ziet geen reden om in te grijpen bij betogingen tegen abortus, ook niet als demonstranten voor de deur van de kliniek direct het gesprek met vrouwen aangaan. Volgens Schuiling is er geen sprake van dreiging of fysieke belemmering.

,,Dan zijn demonstraties gewoon toegestaan, ook als ze confronterend zijn’’, stelde de burgemeester op vragen van GroenLinks, D66 en de PvdA. ,,Het staat eenieder vrij te demonstreren en het is niet aan mij om te oordelen over waartegen men demonstreert.’’

‘Vaker demonstraties, vrouwen worden directer aangesproken’

Personeel en cliënten van het Centrum voor Seksuele Gezondheid Noord-Nederland zeiden vorige week in Dagblad van het Noorden dat er steeds vaker en steeds feller tegen abortus wordt gedemonstreerd. De drie raadsfracties wilden weten wat het college van de situatie vindt en wat de gemeente eraan zou kunnen doen.

Voorlopig luidt het antwoord op de laatste vraag: niets. De gemeente heeft regelmatig contact met het Centrum voor Seksuele Gezondheid. ,,We stellen vast dat er een andere groep demonstranten is dan enkele jaren geleden’’, zegt Schuiling. ,,Ze demonstreren vaker en spreken vrouwen direct aan. Maar we constateren ook dat er geen fysieke hinder of intimidatie plaatsvindt.’’

Megafoons en geluidsinstallaties

Als hij wel aanwijzingen zou hebben voor hinder of dreiging, grijpt hij alsnog in, zegt Schuiling. ,,We zitten in een lastige spagaat. Aan de ene kant is er het recht op vrije meningsuiting en demonstratie. Anderzijds is er de onaantastbaarheid van het eigen lichaam. Twee grondrechten die hier botsen, en waar we het evenwicht tussen moeten bewaren.’’

Schuiling ziet geen heil in het instellen van een bufferzone om meer afstand te creëren tussen de betogers en de abortuskliniek, zoals onder meer in Arnhem is gebeurd. ,,In andere steden is de ervaring dat betogers met megafoons en geluidsinstallaties gaan werken als ze op afstand worden geplaatst’’, legt hij uit. ,,Volgens mij organiseren we op die manier een situatie die nog vervelender is.’’

‘Demonstraties moeten zich tot overheid richten, niet tot individuele vrouwen’

GroenLinks-raadslid Nick Nieuwenhuijsen noemt dat ‘een merkwaardig argument’. ,,Je zou ook kunnen zeggen: zodra een vrouw voorbij die bufferzone is, heeft ze tenminste rust. Dit klinkt toch een beetje alsof je je laat chanteren door vervelende demonstratiemethodes die straks misschien worden ingezet.’’

Ook zijn D66-collega Tom Rustebiel reageert teleurgesteld. ,,Natuurlijk is demonstreren een belangrijk grondrecht. Maar als je tegen abortusbeleid demonstreert, moet je je volgens mij tot de overheid richten. Niet tot individuele vrouwen in een kwetsbare positie.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen